TEZE DE DOCTOR HABILITAT ÎN MEDICINĂ
susţinute sub conducerea lui Nicolae Testemiţanu
  • Prisacari I. Traumatismul şi necesitatea populaţiei urbane şi rurale în asistenţa traumatologică. (1977).


  • Popuşoi E. Istoria medicinii şi ocrotirea sănătăţii RSSM. (1985).


  • Tintiuc V. Sistemul de organizare a asistenţei medicale populaţiei rurale în condiţii de dispensarizare generală. (1988)*.


  • Eţco C. Condiţiile, modul de viaţă şi sănătatea copiilor în localităţile rurale cu densitate înaltă a populaţiei. (1992)*.


  • Note: * - teze concepute sub conducerea nemijlocită a d-lui N. Testemiţanu, însa au fost susţinute mai târziu.