TEZE DE DOCTOR ÎN MEDICINĂ
susţinute sub conducerea lui Nicolae Testemiţanu
 • Raevschi M. Asistenţa balneo-sanatorială în RSSM (Starea actuală, argumentarea necesităţii şi amplasarea reţelei de paturi pe aa. 1980-1985). (1972).


 • Ganea M. Afecţiunile neurologice la invalizii de război în perioada îndepărtată. (1979).


 • Eţco C. Aspectele socio-medicale ale mortalităţii infantile în urma pneumoniei în loca¬lităţile rurale. (1979).


 • Tintiuc D. Argumentarea lichidării deosebirilor esenţiale a nivelelor asistenţei medicale de staţionar populaţiei urbane şi rurale. (1980).


 • Leşanu A. Argumentarea necesităţii şi perspectiva dezvoltării asistenţei medicale de urgenţă în raioanele administrative săteşti cu densitatea înaltă a populaţiei. (1988)*.


 • Grăjdean T. Argumentarea noilor forme de organizare a asistenţei medicale de ambulatoriu şi policlinică populaţiei rurale la nivelul de sector. (1991)*.


 • Palanciuc M. Aprecierea eficacităţii diverselor forme de organizare a asistenţei medicale de ambulatoriu şi policlinică la sectorul rural de circumscripţie. (1991)*.


 • Spinei T. Organizarea reţelei instituţiilor de staţionar la nivel raional în regiunile cu densitatea înaltă a populaţiei. (1991)*.


 • Cobelean Z. Argumentarea organizării asistenţei medicale de ambulatoriu copiilor la sectorul rural de circumscripţie. (1992)*.


 • Pantea V. Argumentarea sistemului optimal de asigurare a populaţiei rurale cu asistenţa medicală specializată de staţionar (nivelul interraional, zonal, republican). (1997)*.


 • Note: * - teze concepute sub conducerea nemijlocită a d-lui N. Testemiţanu, însa au fost susţinute mai târziu.