Profesorul Nicolae Testemiţanu a fost, este şi va rămâne pentru tot neamul nostru un înaintaş, un contemporan perpetuu, o personalitate cu care ne vom mândri întotdeauna.
     Personalitatea sa este comemorată pe larg în Moldova.

     I. Institutul de medicină, unde Nicolae Testemiţanu şi-a făcut studiile, a fost rector, apoi profesor universitar din 1990 Institutul poartă numele lui Nicolae Testemiţanu (1927 - 1986), ilustru savant, pedagog şi educator talentat, om de stat, organizator experimentat în domeniul sanatăţii publice, care a adus o mare contribuţie la dezvoltarea şi organizarea ocrotirii sănătăţii în ţara noastră; a fost un promotor militant al renaşterii, suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova. La 25 iulie 1991 Institutul de Stat de Medicină "Nicolae Testemiţanu" din Chişinău a fost reorganizat în Universitate. In 1995 instituţiei i s-a dat un nou nume - Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".

     II. Cu nr.1347-III din 3 iulie 2003, a fost promulgată Legea (nr.268-XV din 27 iunie 2003) cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, lege prin care este instituită Medalia „Nicolae Testemiţanu”
     În articolul 251 se menţionează că Medalia „Nicolae Testemiţanu” se conferă pentru:
merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, farmaceuticii, balneologiei şi medicinii preventive; contribuţie substanţială la dezvoltarea ştiinţei medicale, la implementarea realizărilor ştiinţei în practica ocrotirii sănătăţii, la pregătirea cadrelor de cercetători ştiinţifici şi a specialiştilor de înaltă calificare în domeniul medicinii;
     activitate organizatorică şi metodico-didactică prodigioasă;
     participare activă la realizarea politicii sociale de stat.
     Articolul 252. Medalia „Nicolae Testemiţanu” se confecţionează din tombac patinat în formă de cerc, cu diametrul de 30 mm, având în centru efigia în relief a chipului lui Nicolae Testemiţanu. În partea superioară a medaliei, în exergă este imprimată în relief inscripţia „Nicolae Testemiţanu”.
     Medalia se fixează cu un inel de o baretă, acoperită cu o panglică albă de moar, cu lăţimea de 30 mm, având dungi simetrice de culoare albastră, roşie şi verde şi la mijloc o dungă roşie. În partea inferioară a baretei sunt aplicate o cunună din două ramuri de laur simetrice şi emblema medicinii – o cupă încolăcită de un şarpe, din tombac patinat”. „Monitorul oficial al Republicii Moldova” din 11 iulie 2003 nr.141-145 (1234-1238)

     III. Prin hotărârea Guvernului R.Moldova „Cu privire la acordarea burselor şi altor forme de ajutor social studenţilor din instituţiile de învăţământ superior de stat cu frecvenţa la zi” nr. 586 adoptat: 22.06.99 pentru Studenţii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" şi studenţii colegiilor de medicină se acordă Bursa Nominală „NICOLAE TESTEMIŢANU”. “Monitorul Oficial” al RM nr. 067 din: 01.07.99

     IV. Marcă poştală. Marcile au fost puse in circuitul postal prin orduinul Ministrului transporturilor si comunicatiilor la 24 august 2002. Marcile au fost tiparite in Germania la tipografia BUNDESDRUCEREI din Berlin. Autorul machetelor - Alexei Colibneac.

     V. Practic, în majoritatea localităţilor mai mari sau mici există străzi, care poartă numele marelui înaintaş, Nicolae Testemiţanu. Doar câteva exemple de oraşe, orăşele şi sate:


  • - or. Chişinău;
  • - or. Bălţi;
  • - or. Drochia;
  • - or. Călăraşi;
  • - or. Teleneşti;
  • - s. Cărpineni, Hânceşti;
  • - s. Ochiul Alb, Drochia;
  • - ş.a.
    
http://www.citymap.md
     VI. În orăşelul Drochia spitalul poartă numele „N. Testemiţanu”. Spital, care a fost construit în concordanţă cu noua concepţie de organizare a ocrotirii sănătăţii în mediul rural la insistenţa şi sprijinul domnului profesor universitar Nicolae Testemiţanu.


     VII. Liceul teoretic din orăşelul Drochia la fel poartă numele marelui savant, profesor N.Testemiţanu, în care se educă generaţiile tinere.