INDICE BIBLIOGRAFIC

Abordarea metodelor de proiectare a ambulatoriilor medicale şi instituţiilor premedicale /N.Testemiţanu, I.Pasecinic, V.Guţul, Z.Cobelean. Sov. Zdravoohranenie. -1983. -nr. 3. -p. 12-20.

1983
Activitatea instructiv-educativă a muzeului istorico-medical al Institutului de Stat de medicină din Chişinău / N.Testemiţanu, E.Popuşoi, V.Ioxa, T.Spinei; Muzeele şi expoziţiile istorico-medicale; Culeg, de lucr. şt. a MOS RSSM; In-tul unional de cercetări şt. în medicină socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii "N.Semaşco". -M., 1984. -p. 87.

1984
Activitatea personalului medical în legătură cu perfecţionarea formelor de organizare a ocrotirii sănătăţii în raioanele săteşti ale RSSM: Planificarea, economia şi organizarea ocrotirii sănătăţii. - Chişinău, 1978. -p. 13-18.

1978
Actualitatea şi perspectivele de dezvoltare a asistenţei de traumatologie şi de ortopedie în RSSM /N.Testemiţanu, N.Gladîrevschi, B.Streletchi. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1964. -nr. 4. -p. 3-5.

1964
Actualitatea şi perspectivele de dezvoltare a asistenţei neurochirurgicale populaţiei RSSM /N.Testemiţanu, V.Timirgaz, I.Pasecinic, V.Pantea. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1983. -nr. 3. -p. 30-33.

1983
Actualitatea şi perspectivele de dezvoltare ale investigaţiilor medico-sociale în RSSM /N.Testemiţanu, E.Popuşoi. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău), -1984. -nr. 1. -p. 10-13.

1984
Actualitatea şi perspectivele dezvoltării asistenţei chirurgicale în RSSM, 22-24 noiembrie a. 1965. - Chişinău: Cartea Moldovenească, 1967. -p. 5-14.

1967
Actualitatea şi perspectivele dezvoltării asistenţei specializate traumatologico-ortopedice şi de protezare în RSSM / N.Testemiţanu, I.Marin, S.Vetrilă, B.Streleţchi; Problemele traumatologiei şi ortopediei. -M., 1968. -p. 5-7.

1968
Ajustarea condiţiilor asistenţei medicale populaţiei urbane şi rurale /N.Testemiţanu, I.Prisacari, G.Arhipov; Direcţiile principale şi scopul lichidării deosebirilor social-economice dintre urban şi rural pentru o perspectivă îndelungată. -M., 1978.

1978
Amplasarea optimală a spitalelor de larg profil în raioanele săteşti ale RSSM pentru aa. 1980-1990: Aplicarea metodelor matematice şi tehnicii de calcul în prognozarea dezvoltării tehnologiei de producere a întreprinderilor şi ramurilor economiei naţionale; Tezele Simpoz. şt. unional tehnic. - Chişinău, 1970. -p. 123-124.

1970
Amplasarea raţională a instituţiilor medicale - factor important în planificarea ocrotirii sănătăţii în perspectivă /N.Testemiţanu, I.Pasecinic, V.Guţul şi al.; Problemele actuale ale economiei şi planificării ocrotirii sănătăţii; Tezele rapoartelor , conf. unionale. -M., 1983. -p. 74-76.

1983
Amplasarea raţională a instituţiilor medicale - factor important în planificarea ocrotirii sănătăţii în perspectivă /N.Testemiţanu, T.Spinei, I.Pasecinic şi al.; Problemele economiei si planificării ocrotirii sănătăţii. -M., 1985. -p. 38-42.

1985
Amplasarea raţională a instituţiilor medicale în RSSM în perspectivă /N.Testemiţanu, M.Raevschi, D.Tintiuc şi al.; Red. resp.: I.Prisacari. - Chişinău: Ştiinţa, 1983. -p. 192. -Bibliograf.: -p. 141-145.

1983
Amplasarea raţională a reţelei de instituţii medicale spitaliceşti de profil îngust în perspectivă în RSSM / N.Testemiţanu, V.Ganciucov, V.Pantea; Materialele cercet. AS RSSM, in-tul de matematică şi CC. -M., 1983. -Ed. 72. –p. 136-142.

1983
Amplasarea raţională a reţelei instituţiilor de ambulatoriu şi policlinică în localităţile rurale ale RSSM în perspectivă /N.Testemiţanu, I.Pasecinic, V.Guţul, Z.Cobelean; Problemele organizării asistenţei de ambulator şi policlinică populaţiei; Tezele rapoartelor , conf. şt. unionale din or. Volgograd, 22-23 septembrie a. 1982. -M., 1982. -p. 221-223.

1982
Analiza cauzelor traumatismului în agricultură / N.Testemiţanu, I.Marin, S.Vetrilă, B.Streleţchi; Problemele traumatologiei şi ortopediei. -M., 1968. -p. 19-22.

1968
Analiza distinctivă a localizării şi gravităţii traumelor în agricultură la bolnavii trataţi în staţionarele RSSM conform datelor a. 1965 /N.Testemiţanu, B.Streleţchi, S.Vetrilă; Cercetările traumatologico-ortopezi din Moldova; Spit. rep. de traumatologie, ortopedie si protezare. - Chişinău, 1969. -Culeg. I. -p. 8-9.

1969
Ancheta medicului terapeut de sector /N.Testemiţanu, F.Ambros. - Chişinău, 1982. -p. 12.

1982
Aplicarea analizei clasteriale în dirijarea şi planificarea ocrotirii sănătăţii /N.Testemiţanu, I.Prisacari, Iu.Ţurcan; Analiza sistematică şi modelarea ocrotirii sănătăţii. -Novocuznek, 1980. -p. 327.

1980
Aplicarea metodelor matematice la amplasarea reţelei de instituţii spitaliceşti în RSSM în perspectivă / N.Testemiţanu, V.Ganciucov, T.Spinei şi al.; Aplicarea metodelor matematice şi tehnicii de calcul şi sistemelor automatizate de dirijare în ocrotirea sănătăţii. -M., 1981. -p. 184-185.

1981
Aplicarea rezultatelor studiului opiniei publice in argumentarea formelor de organizare a asistenţei de ambulatoriu şi policlinică populaţiei rurale /N.Testemiţanu, I.Pasecinic, A.Leşanu, Z.Cobelean; Consolidarea familiei şi ocrotirii sănătăţii populaţiei în sistemul de măsuri al politicii demografice. -Rostov pe Don, 1984. -p. 127-148.

1984
Argumentarea informaţiei medico-statistice necesare secţiei pediatrie a spitalului raional central pentru realizarea activităţii de conducere /N.Testemiţanu, Iu.Ţurcan; Organizarea ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului; Patologia copiilor în perioada neonatală; Problemele actuale ale chirurgie infantile; Tezele rapoartelor , conf. şt.-practice rep. a pediatrilor şi chirurgilor infantili ai RSSM. - Chişinău, 1982. -p. 9-11.

1982
Argumentarea ştiinţifică a creării modelului experimental-practic al sectorului medical rural şi ambulatoriului de tip nou /N.Testemiţanu, I.Pasecinic, V.Guţul şi al.; Problemele organizării asistenţei de ambulator şi policlinică populaţiei; Tezele rapoartelor , conf. şt. unionale din or. Volgograd, 22-23 septembrie a. 1982. -M., 1982. -p. 76-78.

1982
Argumentarea ştiinţifică a dezvoltării reţelei instituţiilor medicale în localităţile rurale ale RSSM pe perioada de până la 2000 /N.Testemiţanu, C.Draganiuc, N.Leşan, V.Pantea; Perfecţionarea organizării asistenţei medicale populaţiei rurale; Tezele rapoartelor . I congr. al specialiştilor în medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii a RSSM. - Chişinău, 1982. -p. 19-20.

1982
Argumentarea ştiinţifică a formelor de organizare a asistenţei medicale populaţiei rurale în perspectivă în RSSM.

1984
Argumentarea ştiinţifică a lichidării deosebirilor esenţiale a nivelelor asistenţei medicale populaţiei urbane şi rurale (Pe baza materialelor RSSM): Autoref. dis. doct. hab. în med. -Riga, 1971. -51 p.

1971
Argumentarea ştiinţifică a lichidării deosebirilor esenţiale a nivelelor asistenţei medicale populaţiei urbane şi rurale a RSSM: Tezele rapoartelor , conf. Rep. I-a a ist. med. ai RSS Armene; Ministerul ocrotirii sănătăţii RSS Armene; In-tul de med. din Erevan. -Erevan, 1972. -p. 137-139.

1972
Argumentarea ştiinţifică a proiectării instituţiilor de ambulatoriu şi policlinică pentru localităţile rurale ale RSSM: Inform. 1; Ambulatoriile rurale /N.Testemiţanu, I.Pasecinic, V.Guţul şi al. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1984. -nr. 3. -p. 39-46.

1984
Argumentarea ştiinţifică a proiectării instituţiilor de ambulatoriu şi policlinică pentru localităţile rurale ale RSSM: Inform. 2; Punctele medicale /N.Testemiţanu, I.Pasecinic, Z.Cobelean si al. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1984. -nr. 4. -p. 31-34.

1984
Argumentarea ştiinţifică a proiectului ambulatoriului medical categoria a IlI-a pentru raioanele săteşti ale RSSM /N.Testemiţanu, M.Ghehtman, V.Cant, A.Calinenco; Problemele igienei, epidemiologiei şi patologiei infecţioase; Materialele conf. şt. a colaboratorilor catedrei igienă sanitară a Institutului de Medicină din Chişinău. - Chişinău, 1974. -p. 5-17.

1974
Argumentarea ştiinţifică a proiectului ambulatoriului medical cu capacitatea de 100 vizite în schimb pentru raioanele săteşti ale RSSM /N.Testemiţanu, M.Ghehtman, V.Cant, A. Calinenco. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1974. -nr. 1. -p. 7-14.

1974
Asistenţa medicală /N.Testemitanu, G.Arhipov, I.Prisacari; Programul complex al progresului tehnico-ştiinţific şi consecinţele social-economice în perspectivă până la a. 2001. -M., 1979. -v. 23. - Problemele sociale de dezvoltare a sectorului agrar în URSS. -p. 391-401.

1978
Asistenţa medicală primară populaţiei rurale a RSSM în perspectivă: Problemele actuale ale instruirii postuniversitare a organizatorilor ocrotirii sănătăţii. -M., 1981. -p. 60.

1981
Aspectele teoretice şi organizaţionale ale dispensarizării populaţiei la sectorul de circumscripţie în condiţii noi / N.Testemiţanu, D.Tintiuc; Problemele actuale ale dispensarizării generale a populaţiei; Tezele rapoartelor a conf. st.-practice din Vilnus, 26-27 septembrie a. 1986. -Vilnus, 1986. -p.l.

1986
Atenţie deosebită ocrotirii şi consolidării sănătăţii copiilor: Educarea copiilor - datoria societăţii. - Chişinău: Edit. CC al PCM, 1967. -p. 100-104.

1967
Căile creării modelului experimental-practic al ocrotirii sănătăţii viitorului în localităţile rurale /N.Testemiţanu, C.Draganiuc, N.Leşanu şi al.; Perfecţionarea organizării asistenţei medicale populaţiei rurale; Tezele rapoartelor . I congr. al specialiştilor în domeniul medicinii sociale şi organizatorilor ocrotirii sănătăţii RSSM, 22-23 septembrie a. 1982. - Chişinău, 1982. -p. 31-32.

1982
Căile creării modelului experimental-practic al ocrotirii sănătăţii viitorului în raionul administrativ sătesc şi sectorul de circumscripţie rural /N.Testemiţanu, C.Prisacari; Simp. al III-lea internat, al ţărilor socialiste din Praga. -Praga, 1982. -p. 45-46.

1982
Căile de abordare a unor metode matematice şi amplasarea raţională a reţelei instituţiilor de ambulatoriu şi policlinică /N.Testemiţanu, I.Prisacari, I.Pasecinic, V.Guţul; Aplicarea metodelor matematice, tehnicii de calcul şi sistemelor automatizate de dirijarea în ocrotirea sănătăţii; Tezele rapoartelor , conf. şt. unionale. -M., 1981. -p. 180-181.

1981
Căile de ajustare a deosebirilor esenţiale a nivelelor asistenţei medicale populaţiei urbane şi rurale a RSSM / N.Testemiţanu. - Chişinău: Ştiinţa, 1974. -306 p.

1974
Căile de ajustare a nivelelor asistenţei de ambulator şi policlinică copiilor din localităţile urbane şi rurale / N.Testemiţanu, M.Raevschi, I.Pasecinic şi al.; Problemele actuale ale pediatriei si chirurgiei infantile. - Chişinău, 1981. -p. 12-14.

1981
Căile de ajustare a nivelelor asistenţei de ambulator şi policlinică copiilor din localităţile urbane şi rurale / N.Testemiţanu, V.Melnic, Z.Cobelean, A.Leşanu; Problemele actuale ale asistenţei curativo-profilactice copiilor din localităţile rurale; Tezele rapoartelor , conf. şt. unionale. -M., 1984. -p. 48-49.

1984
Căile de ajustare a nivelelor asistenţei de ambulatorie şi policlinică populaţiei urbane şi rurale /N.Testemiţanu, I.Pasecinic. - Chişinău: Ştiinţa, 1987. -p. 127.

1987
Căile de ajustare a nivelelor asistenţei medicale populaţiei urbane şi rurale a RSSM: Prelegere. -M., 1975. -16 p.

1975
Căile de ajustare a nivelelor asistenţei spitaliceşti populaţiei urbane şi rurale /N.Testemiţanu, D.Tintiuc; Red. resp.: I.Prisacari. - Chişinău: Ştiinţa, 1984. -p. 120.

1984
Căile de ameliorare a asistenţei de ambulatoriu şi policlinică copiilor din localităţile rurale ale RSSM / N.Testemiţanu, Z.Cobelean; Problemele actuale ale medicinii sociale şi organizării ocrotirii sănătăţii; Materialele conf. internat. -M., 1980. -p. 156-166.

1980
Căile de apropiere a nivelelor asistenţei medicale copiilor din localităţile urbane şi rurale ale RSSM: Patologia perinatală, maladiile organelor respiratorii la copii de vârstă prematură; Tezele rapoartelor , conf. şt.-practice rep. - Chişinău: Ştiinţa, 1977. -p. 28-30.

1977
Căile de asigurare a asistenţei de ambulator şi policlinică specializate şi medicamentoase populaţiei rurale a RSSM / N.Testemiţanu, I.Rîbac, V.Procopişin şi al.; Tezele rapoartelor , congr. II al farmaciştilor RSSM. - Chişinău, 1985. -p. 32-34.

1985
Căile de asigurare a necesităţii populaţiei rurale în asistenţă medicală specializată în perspectivă /N.Testemiţanu, M.Raevschi, D.Tintiuc şi al.; Problemele actuale de pregătire a cadrelor de conducere a ocrotirii sănătăţii. -M., 1983. -p. 11-20.

1983
Căile de asigurare maxim accesibile a asistenţei oftalmologice populaţiei rurale a RSSM /N.Testemiţanu.

1985
Căile de asigurare maximal accesibile a asistenţei otorinolaringologice populaţiei rurale a RSSM / N.Testemitanu, I.Pasecinic, T.Spinei şi al. - Chişinău, 1985. -p. 201-202.

1985
Căile de dezvoltare a asistentei spitaliceşti populaţiei rurale în RSSM pe aa. 1980-1985: Materialele conf. igieniştilor, organizatorilor ocrotirii sănătăţii, epidemiologilor, microbiologilor şi infecţioniştilor RSSM; Problemele igienei şi organizării ocrotirii sănătăţii. - Chişinău, 1973. -v. 1. -p. 141-142.

1973
Căile de dezvoltare a ocrotirii sănătăţii RSS. –In: Sov. Zdravoohranenie. -1967. -nr. 9. -p. 21-25.

1967
Căile de fondare a bancului de informaţie pentru dirijarea ocrotirii sănătăţii şi dispensarizării populaţiei sectorului de circumscripţie /N.Testemitanu, C.Prisacari, D.Tintiuc; Băncile informative şi ştiinţifice. -Sverdlovsc, 1985. -p. 54-55.

1985
Căile de fondare a reţelei de instituţii specializate de staţionar pentru raioanele administrative săteşti ale RSSM - regiune cu o înaltă densitate a populaţiei: Recomandări met. /N.Testemitanu, T.Spinei. - Chişinău, 1985. -p. 40.

1985
Căile de lichidare a deosebirilor esenţiale a nivelelor asistenţei medicale populaţiei urbane şi rurale a RSSM. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1974. -nr. 5. -p. 35-39.

1974
Căile de lichidare a deosebirilor esenţiale a nivelelor asistenţei medicale populaţiei urbane şi rurale a RSSM: Lichidarea deosebirilor social-economice dintre urban şi rural; Tezele rapoartelor, conf. şt. unionale "Problemele economice la o etapă nouă de realizare a planului de cooperaţie". -M., 1978. -p. 138-142. 1978
Căile de optimizare a asistenţei medicale de urgenţă în condiţii spitaliceşti şi de ambulatoriu copiilor din localităţile rurale ale RSSM în perspectivă /N.Testemiţanu, D.Tintiuc, T.Spinei şi al.; Problemele actuale ale pediatriei şi chirurgiei infantile. - Chişinău, 1981. -p. 15-16.

1981
Căile de perfecţionare a asistenţei urologice a populaţiei rurale a RSSM în perspectivă /N.Testemiţanu, D.Tintiuc, T.Spinei şi al. - Chişinău: Ştiinţa, 1984. -p. 5-7.

1984
Căile de perfecţionare a dirijării ocrotirii sănătăţii în localităţile rurale ale RSSM /N.Testemiţanu, I.Cibotaru, N.Leşan şi al.; Perfecţionarea planificării şi dirijării progresului tehnico-ştiinţific în complexul agroindustrial; Tezele rapoartelor , unionale din Moscova, 25-27 decembrie a. 1984. -M., 1984. -42 p.

1984
Căile de perfecţionare a formelor de organizare a asistenţei medicale populaţiei rurale /N.Testemiţanu, I.Prisacari, M.Raevschi şi al.; Perfecţionarea formelor de organizare a asistenţei medicale populaţiei rurale. -M., 1981, -p. 72-81.

1981
Căile de perfecţionare a formelor de organizare şi dirijare a ocrotirii sănătăţii în raioanele săteşti ale RSSM. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1978. nr. 1. -p. 5-9.

1978
Căile de perfecţionare a organizării asistenţei dermatovenerologice populaţiei rurale a RSSM în perspectivă /N.Testemiţanu, D.Tintiuc, T.Spinei şi al.; Tezele rapoartelor , conf. a Ii-a şt.-practice a dermatovenerologilor RSSM. - Chişinău, 1984. -p. 7-9.

1984
Căile de perfecţionare a sistemului de organizare a asistenţei medicale de urgenţă a populaţiei rurale a RSSM în perspectivă: Recomandări met. /N.Testemiţanu, A.Leşanu. - Chişinău, 1986. -p. 26.

1986
Căile de profilaxie în masă a patologiei cardiovasculare a populaţiei rurale /N.Testemiţanu, M.Raevschi, A.Testemiţanu; Tratamentul balneo-sanatorial al bolnavilor cu patologie cardiovasculară în instituţiile balneo-sanatoriale ale Moldovei. - Chişinău, 1984. -p. 37-39.

1984
Căile principale de lichidare a deosebirilor esenţiale a nivelelor asistenţei medicale populaţiei urbane şi rurale a RSSM în perspectivă: Materialele congr. I a medicilor de la sate a RSSM. - Chişinău, 1970. -p. 34-37.

1970
Centrul unional "Argumentarea ştiinţifică a căilor de ajustare a nivelelor asistenţei medicale populaţiei urbane şi rurale şi rolul lui în organizarea asistenţei medicale populaţiei rurale a RSSM: Aspectele sociale, igienice şi de organizare a asistenţei publice; Culeg, de articole. -Riga, 1982. -p. 16-23.

1982
Chimia în agricultură, intensificarea producerii agricole şi sarcinile organelor ocrotirii sănătăţii republicii. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1964. -nr. 2. -p. 3-7.

1964
Colaborarea ştiinţifică interinstituţională - pîrghie importantă în perfecţionarea asistenţei medicale populaţiei rurale /N.Testemiţanu, D.Tintiuc; Perfecţionarea organizării asistenţei medicale populaţiei. -Riga, 1984. -p. 95-100.

1984
Cornul de berbec, ca material nou în prepararea ştifturilor pentru osteosinteza (Studiu clin.): Tezele rapoartelor , ses. şt. a XVI-a a Institutului de Medicină din Chişinău. - Chişinău, 1958. -p. 75-76.

1958
Cornul de berbec, ca materie primă nouă în osteosinteza interosoasă: Autoref. dis. doct. în med. - Chişinău, 1958. -p. 12.

1958
Cornul de berbec, ca materie primă nouă în osteosinteza interosoasă: Date experim. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1958. -nr. 2. -p. 41-51.

1958
Cornul de berbec, ca materie primă nouă în osteosinteza oaselor: Tezele rapoartelor a congr. II al chirurgilor din Moldova, 27-30 septembrie a. 1954. - Chişinău, 1954. -p. 15-16.

1954
Cuvânt de deschidere a şedinţei plenare a sesiunii: Problemele igienei şi toxicologiei pesticidelor. -M., 1970. -p. 7-9.

1970
Date comparative referitor la reacţia organismului în cazul osteosintezei oaselor tubulare cu tijă metalică şi ştift din corn de berbec: Tezele conf. ştiinţifice a colaboratorilor spit. clin. rep. - Chişinău, 1956. -p. 42-43.

1956
Date experimentale despre fixarea interosoasă: Tezele rapoartelor conf. ştiinţifice a savanţilor Institutului de Medicină din Chişinău. - Chişinău, 1953. -p. 14.

1953
Date rentghenologice despre vindecarea fracturilor osului tibial în cazul osteosintezei interosoase cu ştift din corn de berbec şi tije metalice (Date experim.): Culeg, de lucr. şt. a colaboratorilor spit. clin. rep. - Chişinău, 1958. -p. 60-63.

1958
Date selective despre ocluzia intestinală în RSSM şi Spitalul clinic republican: Raport, ses. şt. curente a XX-a a Institutului de Medicină din Chişinău despre totalurile activităţii şt. pe a. 1961. Teze şi autoreferate. - Chişinău, 1962. -p. 128-129.

1962
Date selective despre ocluziile intestinale acute în RSSM pe aa. 1958-1960: Tezele rapoartelor al congr. III al chirurgilor din Moldova. - Chişinău, 1961. -p. 25-26.

1961
Datele principale din istoria medicinii şi ocrotirea sănătăţii Moldovei: Material didactic pentru profesori şi studenţi. - Chişinău, 1980.

1980
Despre integrarea predării medicinii sociale şi organizării ocrotirii sănătăţii /N.Testemiţanu, I.Prisacari, E.Popusoi si al. Sov. Zdravoohranenie. -1978. -nr. 11. -p. 53-56.

1978
Despre îndeplinirea hotărârii CC al PCUS şi Consiliului de Miniştri al URSS "Despre măsurile de continuă ameliorare a asistenţei medicale şi ocrotirii sănătăţii populaţiei URSS" şi hotărârii similare a CC al PC Moldovei şi Consiliului de Miniştri al RSSM: Raport, la Consfătuirea activului rep. al lucrătorilor medicali ai RSSM, mai a. 1965. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1965. -nr. 4. -p. 5-16.

1965
Despre măsurile de continuă ameliorare a asistenţei medicale şi ocrotirii sănătăţii populaţiei RSSM: Raportul ministrului ocrotirii sănătăţii RSSM, deputatului N.Testemiţanu. Moldova Sovietică. -1966. -25 iunie; Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1965. -nr. 4. -p. 5-16.

1965
Despre simpatectomie în caz de endoarterită obliterantă: Tezele rapoartelor , ses. şt. curente a XIX-a a Institutului de Medicină din Chişinău despre totalurile activităţii şt. pe a. 1960. - Chişinău, 1961. -p. 119-120.

1961
Dezbateri la problema dispensarizării generale a populaţiei /N.Testemiţanu, C.Zarea, D.Lupan şi al.; Organizarea procesului curativ în spitalul integru orăşenesc de larg profil. - Chişinău, 1984. -p. 125-126.

1984
Dezvoltarea asistenţei medicale de urgenţă în condiţii spitaliceşti şi de ambulatoriu populaţiei rurale în perspectivă /N.Testemiţanu, D.Tintiuc, T.Spinei şi al. ; Encefalopatia şi mielopatia discirculatorie; Tezele rapoartelor . I congr. al neuropatologilor si psihiatrilor Moldovei. - Chişinău, 1981. -v. 1. -p. 11-18.

1981
Dezvoltarea ocrotirii sănătăţii RASSM (aa. 1924-1940) /N.Testemiţanu, E.Popuşoi; Totalizări şi perspective de optimizare a investigărilor în istoria medicinii. - Chişinău, 1973. -p. 90-91.

1973
Dispensarizarea: o nouă etapă /N.Testemitanu, D.Tintiuc. Sov. Moldavia. -1985. -22 ianuarie.

1985
Dreptul civil: Indicaţii metodice pentru seminare studenţilor facultăţilor medicină generală şi pediatrie /Alcăt. N.Testemiţanu, C.Eţco, M.Raevschi şi al. - Chişinău, 1986. -p. 77.

1986
Ectomia perfectă a echinococului plămânului: Tezele rapoartelor , ses. şt. a XV-a a Institutului de Medicină din Chişinău / N.Testemiţanu, M.Arutiunean. - Chişinău, 1957. -p. 36-37.

1957
Eficacitatea economică a noilor forme de organizare a asistenţei medicale populaţiei rurale /N.Testemiţanu, D.Tintiuc, T.Spinei şi al.; Problemele actuale ale economiei şi planificării ocrotirii sănătăţii; Tezele rapoartelor , conf. unionale din Moscova, 20-24 octombrie a. 1983. -p. 152-155.

1983
Eficacitatea Implementării noilor forme de organizare a ocrotirii sănătăţii în sectorul de circumscripţie a RSSM şi influenţa lor asupra sănătăţii populaţiei rurale / N.Testemiţanu, I.Onceanu, I.Pasecinic şi al.; Tezele rapoartelor . I congr. al specialiştilor în domeniul medicinii sociale, organizatorilor ocrotirii sănătăţii şi istoricilor medicinii ale RSS Letone. -Riga, 1984. -p. 132.

1984
Eficacitatea tratamentului copiilor bolnavi de dizenteria Zonne în dependenţă de sensibilitatea agenţilor patogeni faţă de antibiotice /N.Testemiţanu, C.Galeţchi, V.Halitov; Infecţii bacteriene intestinale: Raportul conf. şt. rep. - Chişinău, 1967. -p 210-213.

1967
Elaborarea modelului ocrotirii sănătăţii viitorului pe baza raionului administrativ sătesc /N.Testemiţanu, I.Prisacari, Iu.Ţurcan; Problemele actuale ale medicinii sociale si organizării ocrotirii sănătăţii; Materialele conf. internat. -M., 1980. -p. 64-65.

1980
Elaborarea ştiinţifică complexă şi implementarea în practica ocrotirii sănătăţii RSSM a noilor forme de organizare a asistenţei de ambulatoriu şi policlinică specializate populaţiei rurale Ia locul de trai /N.Testemiţanu, G.Gangan, V.Guţul şi al. - Chişinău, 1983.

1983
Emerit savant, chirurg şi pedagog: Către aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui N.Sclifosovschi /N.Testemiţanu, V.Ioxa. Medicina clinică. -1986. -nr. 10. -p. 142-145.

1986
Evoluţia clinică a dizenteriei Zonne la copii / N.Testemiţanu, C.Galeţchi, V.Halitov; Infecţii bacteriene intestinale: Raportul conf. şt. rep. - Chişinău, 1967. -p. 177-178.

1967
Experienţa aplicării maşinilor electronice de calcul în prognozarea nivelului şi dinamicii unor maladii infecţioase şi traumatismului /N.Testemiţanu, S.Gajim, I.Prisacari; Maşinile electronice de calcul în ocrotirea sănătăţii şi cercetările medico-biologice; Lucr. st., In-tul de med. din Novosibirk. -Novosibirk, 1978. -v. 94. -p. 29-32.

1978
Experienţa aplicării metodei de anchetare în optimizarea procesului didactic în institutul de medicină /N.Testemiţanu, I.Prisacari; Perfecţionarea organizării procesului didactic în instituţii superioare de învăţământ. - Chişinău, 1978. -p. 83-91.

1978
Experienţa colaborării ştiinţifico-culturale a catedrelor Institutului de Stat de medicină din Chişinău cu organele şi instituţiile ocrotirii sănătăţii RSSM /N.Testemitanu, C.Eţco, I.Pasecinic. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1979. -nr. 2. -p. 26-30.

1979
Experienţa creării modelului sectorului rural pediatric şi consultaţiei rurale pentru copii de tip nou /N.Testemiţanu, G.Rusu, Z.Cobelean, A.Frecăuţanu; Actualitatea şi perspectivele dezvoltării ocrotirii sănătăţii copiilor în URSS; Fiziologia şi patologia neonatală; Stările şi maladiile alergice ale copiilor. -M., 1982. -p. 81-82.

1982
Experienţa practică în crearea modelului sectorului rural pediatric şi consultaţiei pentru copii de tip nou / N.Testemiţanu, G.Rusu, Z.Cobelean, A.Frecăutanu. Pediatria. -1984. -nr. 8. -p. 47-48.

1984
Fixarea interosoasă a fracturilor oaselor tubulare cu materiale din corn de berbec: Tezele rapoartelor , ses. şt. a X-a a Institutului de Medicină din Chişinău. - Chişinău, 1953. -p. 14.

1953
Fondarea registrului de informaţie medico-socială a locuitorilor sectorului rural de circumscripţie /N.Testemiţanu, I.Cibotaru, I.Prisacari şi al.; Aspectele medico-sociale ale programului alimentaţiei al URSS în lumina hotărârilor Plenarelor din Mai (1982) şi Iunie (1983) al CC PCUS. -M., 1983. -p. 152-154.

1983
Implementarea experimentală a dispensarizării populaţiei rurale în RSSM /N.Testemiţanu, D.Tintiuc; Profilaxia ca element decisiv şi modul sănătos de viaţă al populaţiei URSS în lumina directivelor Plenarei din Iunie(1983) al CC PCUS şi al Consiliului de Miniştri URSS "Măsuri suplimentare de ameliorare a ocrotirii sănătăţii populaţiei"; Tezele rapoartelor Consfătuirii din or. Zaporojie, 6-8 septembrie a. 1983. -Zaporojie, 1983. -4.2. -Problemele optimizării dispensarizării populaţiei, -p. 95-97.

1983
Implementarea organizării ştiinţifice a muncii în spitalele raionale centrale de capacitate mare /N.Testemiţanu, D.Tintiuc, T.Spinei şi al.; Organizarea ştiinţifică a muncii în staţionarul de larg profil de capacitate mare; Tezele rapoartelor , conf. unionale din Voronej, 23-25 iunie a. 1981. -M., 1981. -p. 68-69.

1981
Inaugurarea muzeului de istorie a ISMC - eveniment important în viaţa lucrătorilor medicali /N.Testemitanu, E.Popuşoi, V.Ioxa şi al. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -nr. 1. -p. 55-57.

1979
Incidenţa traumatică şi ortopedică şi căile de dezvoltare a asistenţei traumatologico-ortopedice populaţiei RSSM / N.Testemiţanu, I.Prisacari; Materialele conf. A IV-a rep. a traumatologilor-ortopezi ai RSSM. - Chişinău, 1973. -p. 10-12.

1973
Indicaţii metodice pentru practica de producere la medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii a studenţilor facultăţilor medicină generală şi pediatrie anilor IV şi V / N.Testemiţanu, I.Prisacari, E.Popuşoi şi al. - Chişinău, 1977. -40 p.

1977
Indicaţii metodice pentru seminarele practice la medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii pentru studenţii cursurilor IV şi V ai facultăţilor medicină generală şi pediatrie /N.Testemiţanu, I.Prisacari„ E.Popuşoi. - Chişinău, 1982. -p. 144.

1982
Institutul de medicină din Chişinău /Alcăt. N.Testemiţanu, A.Zorchin, E.Popuşoi şi al.; Red. resp.: A.Lazarev. - Chişinău: Ştiinţa, 1984. -320 p. -Anexă, -p.268-317.

1984
Instruirea policlinică de profil terapeutic: Programul de lucru integru şi materiale instructiv-didactice pentru studenţii facultăţii medicină generală anilor III-IV / M.Bocicarev, N.Testemiţanu, F.Ambros şi al. - Chişinău, 1980. -p. 30.

1980
Introducere. Cartea sănătăţii. - Chişinău, 1967.-p. 4-5.

1967
Introducere. Prisacari I. Traumatismul şi profilaxia lui. - Chişinău, 1981. -p. 3.

1981
Introducere. Tezele rapoartelor conferinţei ştiinţifico-practice a medicilor consacrată aniversării jubileului de 25 ani ai spitalului clinic municipal nr. 2. - Chişinău, 1975. -p. 3-4.

1975
Istoria medicinii pentru studenţii facultăţilor medicină generală şi pediatrie: Recomandări met. pentru seminare; In-tul de med. din Chişinău /Ale, E.Popuşoi şi al.; Sub red. N.Testemiţanu. - Chişinău, 1980. -nr. 4. -p. 60.

1980
Istoria şi perspectivele dezvoltării medicinii sociale şi organizării ocrotirii sănătăţii în RSSM /N.Testemiţanu, E.Popuşoi, T.Spinei, V.Ioxa; Tezele rapoartelor . I congr. al specialiştilor în domeniul medicinii sociale, organizatorilor ocrotirii sănătăţii si istoricilor medicinii RSS Letone. -Riga, 1984. -p. 169-170.

1984
Luxaţii traumatice conform datelor clinicii traumatologice şi de ortopedie din or. Chişinău: Lucrările traumatologilor-ortopezi din Moldova; Spit. rep. de traumatologie, ortopedie şi protezare. - Chişinău, 1969. -Culeg. I. -p. 16-18.

1969
Luxaţiile traumatologice conform datelor clinicii traumatologice şi de ortopedie în perioada de 5 ani (aa. 1960-1964): Raportul ses. şt. curente a XXIV-a a Institutului de Medicină din Chişinău - Chişinău, 1966. -p. 175-177.

1965
Medicii emeriţi ai Moldovei /N.Testemitanu, E.Popuşoi, A.Ioxa; Red. resp.: M.Petrov. - Chişinău: Ştiinţa, 1985. -p. 232.

1985
Medicilor la medicina socială, organizarea ocrotirii sănătăţii şi istoria medicinii. -M., 1978. -p. 10-12.

1978
Metode de abordare a modelului ocrotirii sănătăţii în raionul administrativ sătesc /N.Testemiţanu, I.Prisacari. Sov. zdravoohranenie. -1980. -nr. 4. -p. 24-28.

1980
Metode de calcul ale prejudiciului economic în rezultatul internării nemotivate a locuitorilor rurali în staţionarele spitalelor de sector /N.Testemiţanu, D.Tintiuc; Problemele economiei şi planificării ocrotirii sănătăţii; Tezele rapoartelor , conf. unionale din Moscova, 20-21 octombrie a. 1983. -M., 1983. -p. 169-170.

1983
Metodica organizării practicii de producere la medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii a studenţilor facultăţilor medicină generală şi pediatrie /N.Testemiţanu, I.Prisacari, E.Popusoi şi al.; Problemele actuale de pregătire a medicilor la medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii şi istoria medicinii. - Chişinău, 1978.

1978
Metodica studiului complex al morbidităţii populaţiei RSSM: Materiale pentru Simpoz. II unional pe problemele medicinii sociale şi organizării ocrotirii sănătăţii. - Chişinău: Moldreclama, 1968. -15 p.

1968
Metodologia instructiv-educativă în predarea disciplinei medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii: Recomandări met. /N.Testemiţanu, I.Onceanu, M.Raevschi şi al. - Chişinău, 1986. -p. 14.

1986
Metodologii medico-sociale în sistemul de instruire a medicilor-terapeuţi de sector /N.Testemitanu, F.Ambros; Aspectele metodologice şi de organizare a sistemului de dirijare a asistenţei medicale muncitorilor întreprinderilor industriale şi perfecţionarea instruirii postuniversitare a conducătorilor ocrotirii sănătăţii. -Voroşilovgrad, 1985. -p. 191-192.

1985
Modelul experimental practic ale sectorului de circumscripţie /N.Testemiţanu, I.Pasecinic. Sov. Zdravoohranenie. -1984. -nr. 5. -p. 37-40.

1984
Modelul sectorului obstetrico-ginecologic rural şi consultaţiei pentru femei /N.Testemiţanu, V.Guţul; Problemele actuale ale perinatologiei; Diagnosticul şi tratamentul sterilităţii femeilor; Tezele rapoartelor , congr. XIV unional al ginecologilor-obstetricieni. -M., 1983.-p. 80-81.

1983
Modul social de viaţă şi sănătatea /N.Testemiţanu, E.Popuşoi, D.Tintiuc. - Chişinău: Ştiinţa, 1984. -27 p.

1984
Moldova, plai natal. Med. gazeta. -1964. -21 iulie.

1964
Morbiditatea populaţiei rurale şi urbane a RSSM conform datelor adresabilităţii şi examenului medical /N.Testemiţanu, M.Ghehtman; Materialele conf. igieniştilor, organizatorilor ocrotirii sănătăţii, epidemiologilor, microbiologilor şi infecţioniştilor RSSM; Problemele igienei şi organizării ocrotirii sănătăţii. - Chişinău, 1973. -v. 1. -p. 160-162.

1973
Necesitatea populaţiei rurale a RSSM în asistenţă medicală de urgenţă în caz de patologie chirurgicală acută /N.Testemiţanu, A.Leşanu; Tezele rapoartelor congr. VI al chirurgilor Moldovei. - Chişinău, 1986. -p. 202-203.

1986
Ocrotirea sănătăţii /N.Testemiţanu; Enciclopedie populară moldovenească medicală. - Chişinău, 1984. -p. 356-357.

1984
Ocrotirea sănătăţii în Moldova /N.Testemiţanu; Problemele organizării ocrotirii sănătăţii şi istoriei medicinii: Revista realizărilor. -M., 1967. -p. 138-155.

1967
Ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului /N.Testemiţanu, E.Popuşoi, Z.Cobelean; Enciclopedie populară moldovenească medicală. - Chişinău, 1984. -p. 465-466.

1984
Ocrotirea sănătăţii Moldovei în perioada anilor puterii Sovietice /N.Testemiţanu, M.Ghehtman, E.Smolevschi şi V.Cant. - Chişinău: Cartea Moldovenească, 1967. -38 p.

1967
Ocrotirea sănătăţii RSSM - opera Marii revoluţii socialiste din Octombrie: Tezele rapoartelor , congr. Internat, la istoria medicinii, Plovdiv, 20-25 august a. 1978. -Plovdiv, 1978. -p. 181-182.

1978
Ocrotirea sănătăţii RSSM la jubileul de 40 de ani / N.Testemiţanu, M.Ghehtman. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1964. -nr. 5. -p. 4-8.

1964
Ocrotirea sănătăţii. Enciclopedia Sovietică Moldove¬nească. - Chişinău, 1975. -v. 5. -p. 25.

1975
Optimizarea amplasării spitalelor raionale centrale şi staţiilor asistenţei medicale de urgenţă a RSSM în perspectivă. /N.Testemiţanu, V.Ganciucov, T.Spinei, A.Leşan; Materialele studiului; AS RSSM, in-tul de matematică şi CC. -1982. -Ed. 68. -p. 139-143.

1982
Optimizarea dezvoltării şi amplasării reţelei instituţiilor ca element al planificării în perspectivă a ocrotirii sănătăţii populaţiei rurale /N.Testemiţanu, M.Raevschi, T.Spinei şi al.; Perfecţionarea organizării asistenţei medicale populaţiei. -Riga, 1984. -p. 88-94.

1984
Optimizarea dirijării ocrotirii sănătăţii în sectorul de circumscripţie în condiţii de trecere la dispensarizarea generală /N.Testemiţanu, D.Tintiuc, I.Onceanu şi al.; Problemele actuale ale dispensarizării anuale şi pregătirii cadrelor de conducere a ocrotirii sănătăţii. -Kiev, 1984. -p. 33-35.

1984
Organizarea activităţii specialiştilor principali ai spitalelor raionale centrale ai RSSM /N.Testemiţanu, T.Spinei. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1975. -nr. 3. -p. 50-53.

1975
Organizarea asistenţei medicale copiilor la sectorul de circumscripţie rural în condiţii noi /N.Testemiţanu, Z.Cobelean; Organizarea ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului; Patologia copiilor în perioada neonatală; Problemele actuale ale chirurgiei infantile; Tezele rapoartelor , conf. st.-practice rep. a medicilor-pediatri şi chirurgilor infantili ai RSSM. - Chişinău, 1982. - 5-7.

1982
Organizarea asistenţei medicale populaţiei / N.Testemiţanu, M.Raevschi; Prognozarea eventualelor transformări în mediul ambiant sub acţiunea activităţii agricole pe teritoriul RSSM. - Chişinău, 1981. -p. 49-58.

1981
Organizarea asistenţei medicale populaţiei rurale în RSCS /N.Testemiţanu, D.Tintiuc. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1983. -nr. 4. -p. 39-42.

1983
Organizarea asistenţei spitaliceşti bolnavilor traumatologo-ortopedici în localităţile rurale ale RSSM în perspectivă /N.Testemiţanu, D.Tintiuc, T.Spinei, V.Pantea; Problemele actuale ale traumatismului de restabilire în traumatologie şi ortopedie; Materialele congr. II al traumatologilor şi ortopezilor RSSM. - Chişinău, 1984. -p. 7-8.

1984
Organizarea controlului activităţii de instruire a studenţilor la catedra medicină socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii /N.Testemiţanu, I.Prisacari, E.Popuşoi şi al.; Optimizarea metodelor controlului activităţii de instruire a studenţilor institutului de medicină. -Riga, 1981. -p. 74-76.

1981
Organizarea dispensarizării zilnice a populaţiei urbane de către chirurgi /N.Testemitanu, G.Ghidirim, L.Jordan şi al.; Tezele rapoartelor . Plenarei a XX-a a societăţii unionale a chirurgilor din Lvov, 20 mai a. 1985. -p. 8-9.

1985
Organizarea medicinii la ţară: prezent şi perspectivă. Literatura şi arta. -1984. -24 martie.

1984
Organizarea modelului experimental-funcţional al ocrotirii sănătăţii viitorului pe baza raionului administrativ sătesc /N.Testemiţanu, I.Prisacari, M.Raevschi şi al.; Problemele actuale de pregătire a cadrelor de conducere a ocrotirii sănătăţii. -L., 1983. -p. 17-20.

1983
Organizarea practicii social-politice a studenţilor cursurilor superioare al institutului de medicină / N.Testemiţanu, I.Prisacari, E.Popusoi şi al.; Problemele actuale de pregătire a medicilor la medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii şi istoria medicinii. -M., 1978. -4.1. -p. 203-208.

1978
Organizarea sectorului obstetrico-ginecologic rural şi a consultaţiei pentru femei in perspectivă /N.Testemiţanu, V.Guţul. Obstetrica şi ginecologia. -1984. -nr. 7. -p. 65-68.

1984
Organizarea sistemului ocrotirii sănătăţii şi căile de ameliorare a calităţii asistenţei medicale populaţiei rurale / N.Testemiţanu, G.Arhipov; Căile şi condiţiile de lichidare a deosebirilor social-economice dintre urban şi rural. -M., 1980. -p.156-166.

1980
Organizarea şi dirijarea ocrotirii sănătăţii în RSSM / N.Testemiţanu, M.Ghehtman, V.Cant. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău).' -1966. -nr. 2. -p. 3-7.

1966
Osteosinteza interosoasă cu ştift din corn de berbec (Cercetări ştiinţifice) - Chişinău: Cartea Moldovenească, 1960. -98 p.

1960
Particularităţile regionale ale asistenţei de amblatoriu şi policlinică specializate populaţiei rurale a RSSM / N.Testemiţanu, I.Pasecinic, V.Guţul şi al.; Problemele regionale ale dezvoltării sociale a satului; Tezele rapoartelor , şi discursurilor conf. şt. -Frunze, 1984. -p. 144-148.

1984
Pentru sănătatea omului: Despre extinderea şi consolidarea bazei materiale a ocrotirii sănătăţii republicii. Comunistul Moldovei. -1967. -nr. 6. -p. 42-45.

1967
Perfecţionarea dirijării ocrotirii sănătăţii şi dispensarizării populaţiei în asociaţiile agroindustriale raionale /N.Testemitanu, N.Leşanu, D.Tintiuc şi al.; Tezele rapoartelor , conf. a V-a unionale instructiv-metodice a şefilor catedrei medicină socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii, institutelor şi facultăţii de perfecţionare a medicilor in-telor de med. -Voroşilobgrad, 1985. -p. 88-91.

1985
Perfecţionarea organizării verigilor primare a ocrotirii sănătăţii în baza studiului opiniei populaţiei rurale / N.Testemiţanu, D.Tintiuc, I.Pasecinic şi al.; Aspectele medico-sociale ale programului alimentaţiei al URSS în lumina hotărârilor Plenarelor din Mai (1982) si Iunie (1983) al CC PCUS. -M., 1983. -p. 139-142.

1983
Perfecţionarea predării medicinii sociale şi organizării ocrotirii sănătăţii şi antrenarea deprinderilor instructiv-didactice şi organizaţional-obşteşti la studenţi /N.Testemiţanu, I.Prisacari, E.Popusoi şi al.; Perfecţionarea organizării procesului didactic în instituţiile superioare de învăţământ. - Chişinău, 1978. -p. 76-83.

1978
Perfecţionarea procesului de instruire în medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii /N.Testemiţanu, I.Prisacari, E.Popusoi, M.Raevschi; Problemele actuale în pregătirea

1978
Perfecţionarea sistemului de organizare a asistenţei dermatovenerologice populaţiei rurale din regiunile cu densitate înaltă a populaţiei /N.Testemitanu, D.Tintiuc, I.Pasecinic şi al.; Tezele rapoartelor , congr. VIII unional al dermatovenerologilor. -M., 1095. -4.2. -p. 222-223.

1985
Perfecţionarea sistemului de organizare a asistenţei medicale de urgenţă în localităţile rurale ale RSSM în perspectivă /N.Testemiţanu, A.Leşanu; Problemele actuale ale instruirii postuniversitare a cadrelor de conducere a ocrotirii sănătăţii şi perfecţionarea asistenţei medico-sanitare primare populaţiei. -Harcov, 1986. -p. 4.

1986
Perfecţionarea sistemului de organizare a asistenţei medicale de urgenţă în localităţile rurale ale RSSM în perspectivă /N.Testemiţanu, A.Leşanu; Problemele actuale ale pregătirii cadrelor de conducere a ocrotirii sănătăţii şi perfecţionarea asistenţei medico-sanitare primare populaţiei. -L., 1986. -p. 106-107.

1986
Perfecţionarea sistemului de organizare a asistenţei medicale spitaliceşti populaţiei rurale a RSSM / N.Testemiţanu, D.Tintiuc, T.Spinei, V.Pantea; Tezele rapoartelor , congr. VI al chirurgilor Moldovei. - Chişinău, 1986. -p. 203-205.

1986
Perspectiva organizării asistenţei medicale femeilor în localităţile rurale ale RSSM /N.Testemiţanu, V.Guţul, Z.Cobelean; Ridicarea eficacităţii tratamentului sterilităţii femeilor; Tezele rapoartelor , congr. XIV unional al ginecologilor-obstetricieni. -M., 1983. -p. 29-30.

1983
Perspectivele de organizare a asistenţei traumatologico-ortopedice de ambulatoriu şi policlinică bolnavilor de la sate /N.Testemitanu, I.Pasecinic, V.Guţul şi al.; Organizarea asistenţei de ambulator şi policlinică bolnavilor cu traume şi maladii ale aparatului locomotor. -M., 1979. -p. 37-40.

1979
Perspectivele dezvoltării asistenţei fizioterapeutice populaţiei RSSM în ambulatoriile medicale rurale / N.Testemiţanu, I.Pasecinic, V.Guţul, Z.Cobelean; Factorii fizici naturali şi artificiali în tratamentul complex al maladiilor inflamatorii. - Chişinău, 182. -p. 8-9.

1982
Perspectivele dezvoltării secţiilor specializate inter-raionale a spitalelor şi dispensarelor zonale republicane în RSSM: Recomandări met. /N.Testemiţanu, V.Pantea. - Chişinău, 1987. -p. 28.

1987
Perspectivele ocrotirii sănătăţii în localităţile rurale. Viaţa satului. -1982. -11 septembrie.

1982
Perspectivele organizării asistenţei medicale bolnavilor traumatologo-ortopedici din localităţile rurale / N.Testemiţanu, I.Pasecinic, V.Guţul şi al.; Problemele actuale ale tratamentului de restabilire în traumatologie şi ortopedie; Materialele congr. II al traumatologilor şi ortopezilor ai RSSM. - Chişinău, 1984. -p. 12-14.

1984
Perspectivele organizării asistenţei medicale de urgenţă în localităţile rurale ale RSSM /N.Testemiţanu, A.Leşanu; Problemele organizării şi asigurării asistenţei medicale de urgenţă; Tezele rapoartelor , conf. şt. consacrate aniversării a 75 ani ai staţiei de asistenţă medicală de urgenţă din or. Harcov. -Harcov, 1985. -p. 42-43.

1985
Perspectivele organizării asistenţei neurologice de ambulatoriu şi policlinică în localităţile rurale /N.Testemiţanu, I.Pasecinic, V.Guţul, Z.Cobelean; Encefalopatia şi mielopatia discirculatorie; Tezele rapoartelor . I congr. al neuropatologilor şi psihiatrilor Moldovei. - Chişinău, 1981. -v. 1. -p. 9-11.

1981
Planul complex de implementare a realizărilor ştiinţei medicale şi experienţei înaintate în instituţiile ocrotirii

1979
Planul complex de măsuri în perioada elaborării modelului experimental-practic al sectorului de circumscripţie şi ambulatoriului medical de tip nou pe baza sectorului de circumscripţie s. Romaneşti r-ul Străşeni al RSSM / N.Testemiţanu, I.Pasecinic, V.Guţul, Z.Cobelean. - Chişinău, 1981. -p. 55.

1981
Planul complex unic de măsuri al Spitalului raional central din Dubăsari şi a instituţiilor medicale republicane şi de cercetări ştiinţifice pentru perioada de pregătire a experimentului (aa. 1978-1979): In-tul de med. din Chişinău, I-a catedră med. socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii. - Chişinău: Timpul, 1978. -35 p.

1978
Practica de producere în domeniul medicinii sociale şi organizării ocrotirii sănătăţii - importantă verigă in sistemul instruirii viitorului medic /N.Testemiţanu, I.Prisacari; Ocrotirea sănătăţii (Praga). -1980. -nr. 6. -p. 239-242.

1980
Practica de producere la medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii - verigă importantă în sistemul de pregătire a viitorului medic /N.Testemiţanu, I.Prisacari, E.Popuşoi şi al.; Sănătatea poporului: Materialele congr. Internat. -Praga, 1979. -p. 35.

1979
Principiile organizării asistenţei fizioterapeutice în punctele medicale (PFM) populaţiei rurale în perspectivă / N.Testemiţanu, I.Pasecinic, V.Guţul, Z.Cobelean; Factorii fizici naturali şi artificiali in tratamentul complex al maladiilor inflamatorii; Tezele rapoartelor , conf. a III-a şt.-practice a fizioterapeuţilor şi balneoterapeuţilor Moldovei. - Chişinău, 1983. -p. 9-10.

1983
Principiile organizării asistenţei fizioterapeutice populaţiei rurale In punctele medicale (PFM) în perspectivă /N.Testemiţanu, I.Pasecinic, V.Guţul, Z.Cobelean; Factorii fizici naturali şi artificiali în tratamentul complex al maladiilor inflamatorii. - Chişinău, 1982. -p. 9-10.

1982
Problemele actuale ale dezvoltării în perspectivă şi planificării ocrotirii sănătăţii la rural: Economia dirijării ocrotirii sănătăţii; Culeg, de lucr. şt. a in-tului de med. din Riga. -Riga, 1983. -p. 45-47.

1983
Problemele actuale ale dezvoltării ocrotirii sănătăţii în localităţile rurale ale RSSM în perspectivă: Perfecţionarea organizării asistenţei medicale populaţiei rurale; Tezele rapoartelor , congr. specialiştilor în domeniul medicinii sociale şi organizatorilor ocrotirii sănătăţii ai RSSM, 22-23 septembrie a, 1982. - Chişinău, 1982. -p. 8-10.

1982
Problemele actuale ale dispensarizării populaţiei rurale /N.Testemiţanu, D.Tintiuc. Medicina şi demografia. -Novokuzneţk, 1984. -p. 185-186.

1984
Problemele actuale ale istoriei medicinii Moldovei / N.Testemiţanu, B.Popuşoi; Totalurile şi perspectivele cercetărilor în istoria medicinii. -Taşkent, 1980. -p. 243-245.

1980
Problemele actuale de perfecţionare a sistemului de organizare a asistenţei medicale populaţiei rurale. Zdravoohranenie Tadj. -1985. -nr. 6. -p. 6-11.

1985
Problemele actuale de pregătire a medicilor terapeuţi de sector /N.Testemiţanu, F.Ambros. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1986. -nr. 3. -p. 34-36.

1986
Problemele actuale în predarea dreptului în institutul de medicină /N.Testemitanu, C.Etco. Sov. Zdravoohranenie. -1978. -nr. 2. -p. 45-47.

1978
Problemele asistenţei medicale populaţiei rurale / N.Testemiţanu, A.Serenco, E.Agaev; Igiena satului şi ocrotirea sănătăţii populaţiei rurale; Tezele rapoartelor , ses., secţia igienă, microbiologie şi epidemiologie ASM URSS, or. Krasnodar, 15-17 octombrie a. 1976. -M., 1976. -p. 63-66.

1976
Problemele perfecţionării asistenţei medicale în localităţile rurale /N.Testemiţanu, D.Tintiuc, T.Spinei şi al.; Dezvoltarea relaţiilor sociale în colectivele de muncă. - Chişinău, 1986. -p. 138-162.

1986
Proiecte de amplasare a instituţiilor clinice în RSSM pe aa. 1980-2000 /N.Testemiţanu, D.Tintiuc, T.Spinei şi al. - Chişinău, 1980. -p. 300.

1980
Profilaxia traumatismului agricol /N.Testemiţanu, I.Procopenco. - Chişinău, 1958. -p. 20.

1958
Prognozarea morbidităţii populaţiei pe aa. 1970-1980: Aplicarea metodelor matematice şi tehnicii de calcul la prognozarea dezvoltării tehnologiei de producere a întreprinderilor şi ramurilor economiei naţionale; Tezele Simpoz. şt. tehn. Unional. - Chişinău, 1970. -p. 119-122.

1970
Realizările ocrotirii sănătăţii în RSSM: Către aniversarea a 50-a a puterii Sovietice. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1967. -nr. 4. -p. 3-8.

1967
Realizările ocrotirii sănătăţii RSSM în anii puterii sovietice: La 150 de ani de la alipirea Armeniei de Răsărit la Rusia; Tezele rapoartelor , conf. a III-a rep. ist. med. -Erevan, 1978. -p. 103-105.

1978
Realizările organizării ocrotirii sănătăţii către jubileul de 40 de ani /N.Testemiţanu, M.Ghehtman; Raport, conf. şt. a medicilor spit. clin. rep. - Chişinău, 1964. -p. 3-6.

1964
Recenzie /V.Canep, S.Freidlin. Sov. Zdravoohranenie. -1975. -nr. 9. -p. 88-89.

1975
Recomandări met. /Alcăt. N.Testemiţanu, D.Tintiuc, I.Pasecinic şi al.; MOS RSSM, In-tul de med. din Chişinău. - Chişinău, 1984. -28 p.

1984
Recomandări metodice la dreptul civil pentru studenţii facultăţilor medicină generală şi pediatrie anului II / N.Testemiţanu, I.Prisacari, E.Popuşoi şi al. - Chişinău, 1980. -p. 23.

1980
Recomandări metodice pentru conducătorii bazelor practicii de producere la medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii cu studenţii facultăţilor medicină generală şi pediatrie anilor IV şi V /N.Testemiţanu, I.Prisacari, E.Popuşoi şi al. - Chişinău, 1977. -25 p.

1977
Recomandări metodice pentru lichidarea deosebirilor esenţiale a nivelelor asistenţei medicale populaţiei urbane şi rurale /M.Ghehtman, N.Testemiţanu; Materialele conf. igieniştilor, organizatorilor ocrotirii sănătăţii, epidemiologilor, microbiologilor şi infecţioniştilor RSSM; Problemele igienei şi organizării ocrotirii sănătăţii. - Chişinău, 1973. -v. 1. -p. 139-141.

1973
Recomandări metodice pentru seminarele practice la medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii pentru studenţii facultăţilor medicină generală şi pediatrie anilor IV-V /N.Testemitanu, I.Prisacari, E.Popuşoi şi al. - Chişinău,-50 p.

1978
Reducerea sângerândă a luxaţiei inveterate a umărului concomitent cu osteosinteza cu ştift din corn de berbec a fracturilor diafizei umărului membrului stâng. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1959. -nr. 6. -p. 52-53.

1959
Registrul adnotat de proiecte de ambulatorii şi puncte medicale (PFM) pentru construcţie în localităţile rurale ale RSSM /N.Testemiţanu, I.Pasecinic, V.Guţul, Z.Cobelean. - Chişinău: Timpul, 1982. -p. 41.

1982
Rezultatele examenului medical /N.Testemiţanu, L.Sircovschi; Ocrotirea muncii şi asigurarea socială. -1980. -nr. 9. -p. 12-13.

1980
Rezultatele tratamentului peste o perioadă de timp îndelungată a tratamentului bolnavilor cu fracturi închise a oaselor tubulare prin osteosinteza interosoasă cu ştifturi din corn de berbec: Tezele rapoartelor sesiunii ştiinţifice curente a XVII-a a Institutului de Medicină din Chişinău despre totalurile activităţii şt. pe a. 1958. - Chişinău, 1959. -p. 105-106.

1959
Rezultatele tratamentului peste o perioadă de timp îndelungată a tratamentului fracturilor oaselor tubulare cu ştift interosos din corn de berbec. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1959. Nr. 6. -p. 14-18.

1959
Ridicarea eficacităţii instituţiilor de ambulatoriu şi policlinică rurale ale RSSM /N.Testemiţanu, I.Pasecinic, V.Guţul, Z.Cobelean; Ridicarea eficacităţii activităţii instituţiilor curativo-profilactice şi perfecţionarea organizării întrecerii socialiste a lucrătorilor medicali; Tezele rapoartelor , conf. unionale din or. Lvov, 21-23 septembrie a. 1983. -M., 1983. -p. 129-130.

1983
Rolul cercetărilor ştiinţifice a studenţilor în pregătirea medicului-organizator /N.Testemitanu, I.Prisacari, E.Popuşoi şi al.; Ştiinţa şi procesul didactic în instituţiile superioare de învăţământ. - Chişinău, 1978. -p. 123-126.

1978
Rolul conducătorilor instituţiilor ocrotirii sănătăţii RSSM în organizarea practicii de producere la medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii a studenţilor facultăţilor medicină generală şi pediatrie anilor IV şi V / N.Testemiţanu, I.Prisacari, E.Popuşoi şi al. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1980. -nr. 3. -p. 27-30.

1980
Rolul muzeelor institutelor de medicină în educaţia ideologică a studenţilor /N.Testemiţanu, E.Popuşoi, V.Ioxa. Sov. Zdravoohranenie. -1979. Nr. 4. -p. 66-68.

1979
Sarcinile organelor şi instituţiilor ocrotirii sănătăţii pentru realizarea planului cincinal de dezvoltare a ocrotirii sănătăţii republicii (aa. 1966-1970): Raportul şedinţei plenare a conf. şt.-practice rep. a I-a "Problemele actuale ale economiei şi planificării ocrotirii sănătăţii". - Chişinău, 1967. -p. 3-18.

1967
Sarcinile vitale ale specializării medicilor / N.Testemiţanu, M.Ghehtman. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1962. -nr. 6. -p. 10-12.

1962
Sănătăţii raionului Dubăsari pe aa. 1979-1980 /N.Tes¬temiţanu, I.Prisacari, V.Guţul si al. - Chişinău: Timpul, 1979. -p. 95.

1979
Sistemul automatizat de prelucrare a informaţiei medicale la sectorul de circumscripţie /N.Testemiţanu, C.Prisacari, S.Fornea. -Sverdlovsc, 1985. -p. 56-57.

1985
Spital /N.Testemiţanu; Enciclpedie populară moldovenească. - Chişinău, 1984. -p. 356-357.

1984
Spital. Enciclopedia Sovietică Moldovenească. - Chişinău, 1975. -v. 6. -p. 230.

1975
Studiul ocluziei intestinale conform datelor a două secţii de chirurgie a Spitalului clinic republican din or. Chişinău pe aa. 1955-1960: Tezele rapoartelor al congr. III al chirurgilor din Moldova. - Chişinău, 1961. -p. 24-25.

1961
Studiul opiniei populaţiei - factor important în perfecţionarea organizării asistenţei medicale spitaliceşti populaţiei rurale /N.Testemiţanu, D.Tintiuc. T.Spinei, Iu.Grossu; Consolidarea familiei şi ocrotirea sănătăţii populaţiei în sistemul de măsuri al politicii demografice. -Rostov pe Don, 1984. -p. 146-147.

1984
T.Spinei, I.Pasecinic şi al.; Problemele actuale ale patologiei retinei şi coroidei ochiului; Tezele rapoartelor , conf. a III-a şt.-practice rep. a oftalmologilor RSSM. - Chişinău, 1985. -p. 118-119.

1985
Tendinţele şi căile de ajustare a nivelelor asistenţei medicale populaţiei urbane şi rurale în RSSM: Organizarea ştiinţifică a muncii în instituţiile medicale; Materialele conf. şt. practice a lila "Problemele organizării ştiinţifice a muncii şi dirijării ocrotirii sănătăţii". - Chişinău, 1971. -p. 32-35.

1971
Transformările social-economice în localităţile rurale şi perspectivele dezvoltări ocrotirii sănătăţii /N.Testemiţanu, I.Prisacari, M.Raevschi şi al. Sov. zdravoohranenie. -1981. -nr. 5. -p. 14-17.

1981
Transformările social-economice în localităţile rurale şi perspectivele dezvoltării ocrotirii sănătăţii în RSSM / N.Testemiţanu, I.Prisacari, M.Raevschi şi al.; Aspectele medico-sociale ale progresului tehnico-ştiinţific. -M., 1980. -p. 160-165.

1980
Tumorile sistemului osos conform datelor clinicii traumatologice şi de ortopedie: Problemele traumatologiei şi ortopediei. -M., 1968. -p. 80-82.

1968
Unele aspecte ale instruirii medicilor terapeuţi de sector /N.Testemiţanu, F.Ambros, L.Testemiţanu; Căile perfecţionării continue a activităţii policlinicilor, dispensarelor, ambulatoriilor, unităţilor medico-sanitare ale întreprinderilor industriale şi problemele instruirii şi perfecţionării medicilor terapeuţi de sector în lumina hotărârilor Congresului XXIV al PCUS; Tez. Plenarei conducerii societăţi ştiinţifice unionale a terapeuţilor. -Taşkent, 1982. -p. 52-54.

1982
Unele aspecte ale organizării asistenţei medicale populaţiei rurale a districtului Plovdiv al Republicii Populare Bulgare. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1984. -nr. 2. -p. 41-43.

1984
Unele totaluri ale activităţii instituţiilor medicale din republică şi sarcinile curente ale acestora /N.Testemiţanu, S.Mahovici, V.Cant. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1968. -nr. 1. -p. 3-7.

1968
Unele totaluri ale dezvoltării asistenţei specializate traumatologico-ortopedice şi de protezare în RSSM: Lucrările traumatologilor-ortopezi din Moldova; Spit. rep. de traumatologie, ortopedie şi protezare. - Chişinău, 1969. -Culeg. I. -p. 3-7.

1969
Unele totaluri de dezvoltare a ocrotirii sănătăţii republicii şi sarcinile ei în prisma hotărârilor Congresului XXIII al PCUS /N.Testemiţanu, V.Cant. Ocrotirea sănătăţii (Chişinău). -1965. -nr. 4. -p. 3-8.

1966
Utilizarea tehnicii de calcul în sistemul de dirijare a dispensarizării populaţiei rurale cu patologie cardiovasculară /N.Testemiţanu, C.Prisacari, D.Tintiuc, A.Testemiţanu şi al.; Conf. internat, pe problemele profilaxiei cardiologice; Tezele rapoartelor . 23-26 iunie a. 1986. -p. 190.

1986
Utilizarea tehnicii de calcul în sistemul de dirijare a dispensarizării populaţiei rurale cu patologie cardiovasculară /N.Testemiţanu, I.Prisacari, D.Tintiuc, A.Testemiţanu; Conf. internat, pe problemele profilaxiei cardiologice din Moscova, 23-2 iunie a. 1985. -M., 1985.

1985
Zilnicul practicii de producere la medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii: In-tul de med. din Chişinău. - Chişinău, 1980. -16 p.

1985
Zilnicul practicii de producere la medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii: Material didactic / N.Testemiţanu, I.Prisacari, E.Popuşoi şi al. - Chişinău: Partizdat, 1981. -p. 24.

1981