BIBLIOGRAFIE DESPRE NICOLAE TESTEMIŢANU

      I. Articole, cărţi...
 • Testemiţanu Nicolai Andreevici /Enciclopedia Sovietică Moldovenească. -Chişinău, 1976. -ed. 6. -p. 39.
 • Николай Андреевич Тестемицану: K 50-летию co дня рождения /Медик. -1977. -12 сентября.
 • Testemiţanu Nicolae /Colectivul catedrei. Medicul. - 1977. - septembrie.
 • Pânze pentru suflu /B. Parii. Moldova socialistă. -1981. -16 mai.
 • Важный шаг /Советская Молдавия. -1981. -15 ноября.
 • Амбулатория для села /O. Сердюк. Медицинская газета. -1982. -18 августа.
 • Experimentul a început /M. Frecăuţanu. Medicul. -1982. -15 septembrie.
 • История делается на наших глазах /B. Захарченко. Трибуна студента. -1982. -27 ноября.
 • Тестемицану Николай Андреевич /Советская Молдавия: Краткая энциклопедия. -Кишинёв, 1982. -c. 617.
 • Два крыла прогресса: главный эффект - внедрение /O. Сердюк. Медицинская газета. -1983.
 • Organizarea medicinii la ţară: prezent şi perspectivă / I.Anton. -Literatura şi arta. -1984. -29 martie.
 • Выпускники 1951 года: О H.A. Тестемицану и др. известных учёных КГМИ /Медик. -1986. -3 октя6pя.
 • Николай Андреевич Тестемицану: Некролог / Здравоохранение (Кишинёв). -Nr 5. -c. 59. Ocrotirea sănătăţii. -1986. -nr. 5. -p. 59.
 • Николай Андреевич Тестемицану: Некролог /Медик. -1986. -3 октября.
 • Николай Андреевич Тестемицану: библиография. -Кишинёв, 1987.
 • Nicolae Testemiţanu /E. Popuşoi. Literatura şi arta. -1989. -25 august.
 • Stejari pentru punţile noastre: triumful şi tragedia unui înflăcărat patriot /M. Vătavu. Moldova, -nr. 1. -1989.
 • Reaprindeţi candela /A. Bătrânu. Medicul. -1990. -6 iunie.
 • Человек, кем бой за жизнь изведая /E. Попушой, M. Раевский и соавт. Medicul. -1991. -12 aprilie.
 • Decizia executivului sătesc Olăneşti /Medicul. -1991. -25 iunie.
 • Profesorul Nicolae Testemiţanu /Iu. Grossu. Moldova Suverană. -1992. -25 iulie.
 • Atât de simplu, atât de mare... /Gh. Paladi. Viaţa satului. -1994. -2 aprilie.
 • Cu dragoste şi sacrificiu /L. Cobâleanschi. Viaţa satului. -1994. -2 aprilie.
 • Enciclopedia Testemiţanu /I. Podubnâi. Viaţa satului. -1994. -2 aprilie.
 • Fii binecuvântat în vecinicie! /N. Corlăteanu. Viaţa satului. -1994. -2 aprilie.
 • Frumos la chip, frumos la suflet /C. Eţco. Viaţa satului. -1994. -2 aprilie.
 • Ilustră personalitate /E. Popuşoi, Iu. Grossu. Viaţa satului. -1994. -2 aprilie.
 • Mereu împovărat de griji, dar atât de binevoitor /N. Gheorghiu. Viaţa satului. -1994. -2 aprilie.
 • Сontribuţie mereu actuală /A. Leşanu. Viaţa satului. -1994. -2 aprilie.
 • Omul titan /A. Nacu. Viaţa satului. -1994. -2 aprilie.
 • Prometeu al neamului /S. Rădăuţan. Viaţa satului. -1994. -2 aprilie.
 • Sânt şi eu unul dintre datornicii domniei sale... /Gh. Ghidirim. Viaţa satului. -1994. -2 aprilie.
 • Un nume devenit simbol /A. Melnic. Viaţa satului. -1994. -2 aprilie.
 • Visul de aur /T.Gâţu. Viaţa satului. -1994. -2 aprilie.
 • Nasc şi la Moldova oameni /E. Popuşoi, Iu. Grossu. Literatura şi arta. -1997. -31 iulie.
 • Viaţa şi opera profesorului Nicolae Testemiţanu /A. Spânu. Literatura şi arta. -1997. -31 iulie.
 • Profesorul Nicolae Testemiţanu - medic umanist, cetăţean şi patriot /E. Popuşoi. Moldova Suverană. -1997. -16 septembrie.
 • Nasc şi la Moldova oameni... /E. Popuşoi, Iu. Grossu, P. Postovan. Glia drochiană. -1997. -4 octombrie.
 • De Nicolo Testemitiano Testimonium / Iulian Grossu. – Firma Editorial-Poligrafică "TC", Chişinău, 1997.
 • OCHIUL ALB. Cartea satului. / Ion Stici. – Firma Editorial-Poligrafică "TC", Chişinău, 2005.

      II. Referinţe pe Internet...