ATÂT DE SIMPLU, ATÂT DE MARE ...
Gheorghe Paladi, academician al AŞ RM, preşedinte al Consiliului de experţi a MS RM, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, şef de catedră obstetrică şi ginecologie nr.l, USMF "Nicolae Testemiţanu".

     „... E mică ţărişoara noastră Moldova, dar se mândreşte cu atâtea şi atâtea nume de oameni, care constituie o adevărată şi sublimă valoare a ei. Un loc de frunte printre ei îl ocupă binecunoscuta personalitate, Omul cu literă mare - Nicolae Testemiţanu. La rostirea acestui nume, ne apare în memorie dragostea lui nemărginită faţă de popor şi neam, dăruirea de sine prin toate faptele şi opţiunile sale cauzei acestui neam, şi totodată, de o modestie şi cumsecădenie uimitoare. Lipsit complet de simţul invidiei, cu repulsie faţă de orice intrigi, era gata întotdeauna să facă bine la oameni.
     Am avut fericita ocazie să-l cunosc pe Nicolae Testemiţanu pe când făceam împreună studiile la fostul Institut de medicină, activând mai apoi cot la cot mulţi ani în acest domeniu. Ţin bine minte prima noastră întâlnire: un brunet înalt, într-o simplă manta soldăţească, cu câteva caiete subsuoară, aştepta emoţionat lângă uşa profesorului de anatomie. Intrând în vorbă, am aflat că tânărul, nefiind satisfăcut de nota la examenul de anatomie - "patru" - se pregăti suplimentar şi voia să mai răspundă o dată, nu atât pentru o notă mai bună, cât pentru a-şi verifica cunoştinţele. Aşa mi-a şi rămas în amintire pentru toată viaţa: având un scop bine determinat, tinzând spre perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor, lucru, care probabil, şi i-a ajutat acelui tânăr modest să devină mai apoi rector, ministru, specialist de o înaltă notorietate.
     Nu aspira la posturi înalte, dar posedând un şir de calităţi rare - modestie, onestitate, principialitate, talent organizatoric - a devenit un excelent conducător. Era un duşman aprig al protecţionismului şi carierismului, stima oamenii pentru aptitudinile lor veritabile. Totdeauna se bucura de succesele şi realizările celor din preajmă. Îmi amintesc că, imediat ce am susţinut teza de doctor în medicină, domnia sa, fiind rector, s-a apropiat să mă felicite, spunându-mi că trăieşte aceleaşi sentimente şi că se bucură nespus de mult pentru mine.
     Am fost încântat de capacitatea lui Nicolae Testemiţanu de a vedea problemele global, făcând abstracţie de mărunţişuri, care puteau eventual împiedica soluţionarea lor. A fost o personalitate de o clarviziune uimitoare. Trăind cu perspectiva zilei de mâine, planurile şi ideile lui erau mereu orientate spre viitor. In acest context este remarcabil aportul lui la formarea cadrelor naţionale ale republicii, fapt care, nu întotdeauna era pe atunci acceptat de unii conducători. Selecta prin cele mai îndepărtate raioane şi sate ale Moldovei tineri dotaţi, îndreptându-i să-şi urmeze studiile în cele mai prestigioase centre didactice, ca după întoarcere să contribuie la ridicarea nivelului asistenţei medicale. Găsea pentru fiecare din ei dovezi şi argumente, că aceasta se face pentru viitorul republicii şi al poporului. Mulţi dintre tinerii de atunci îşi continuă activitatea, devenind renumiţi savanţi, academicieni.
     Nu întotdeauna a fost înţeles şi susţinut, dar şi în cele mai grele momente ale vieţii rămânea fidel aceluiaşi Testemiţanu, plin de optimism, de încredere în oameni.
     După destituirea din postul de ministru şi-a continuat activitatea în domeniul dezvoltării medicinii practice. Destul de curând susţinu teza de doctor habilitat în ştiinţe medicale, tematica căreia demonstra o dată în plus grija lui permanentă faţă de omul de la ţară.
     Rămânând în suflet fiu de ţăran cu o mare dragoste faţă de sat, faţă de cultura, folclorul şi tradiţiile acestuia, a pledat mereu pentru prosperarea lui, pentru ameliorarea ocrotirii sănătăţii în mediul rural. Şi astăzi în raioanele republicii se înalţă ambulatorii săteşti, construite după proiectele lui Nicolae Testemiţanu şi care corespund întru totul cerinţelor şi nevoilor satului.
     Orice om lasă în viaţa sa o urmă: unii casteluri şi cabane de vânătoare, alţii clinici şi ambulatorii... Urma lăsată de Nicolae Testemiţanu este adâncă şi totdeauna apreciată de medicii republicii, de studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie, de oamenii, cu care a colaborat domnia sa, şi de toţi acei, care l-au cunoscut şi l-au stimat.”