1. Ana Melnic - doctor în biologie, vice preşedinte al Asociaţiei Femeilor din RM. "UN NUME DEVENIT SIMBOL".


 2. Andrei Testemiţanu - şeful secţiei Ultrasonografie a Cordului şi Vaselor Magestrale a IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală. "TATA NE-A EDUCAT ÎN SPIRITUL DRAGOSTEI DE MUNCĂ ŞI DE NEAM".


 3. Claudiu Zarea - doctor în medicină, medic oculist. "UN GORNIST AL INDEPENDENŢEI NOASTRE".


 4. Constantin Andriuţa - profesor universitar, doctor habilitat în medicină, şef al catedrei boli infecţioase, USMF "Nicolae Testemiţanu". "POVERILE INIMII, POVARA CURAJULUI".


 5. Vitalie Eşanu - director al întreprinderii tehnico-ştiinţifice „ Informbusiness” din Chişinău. "AM TINS MEREU SĂ MĂ APROPII DE ACEST SIMBOL AL NEAMULUI ŞI AL INIMII MELE".


 6. Petru Lucinschi - ex-Preşedinte al Republicii Moldova. "AVEA MARE AUTORITATE ÎN POPOR..."


 7. Mircea Snegur - primul Preşedinte al Republicii Moldova. "UN NUME MÂNDRU, ÎNĂLŢAT PE PIEDESTALUL MEMORIEI COLECTIVE..."


 8. Nicolae Eşanu - rector al USMF „ Nicolae Testemiţanu,” doctor în medicină, profesor universitar. "CHIAR ŞI DE DINCOLO DE TIMP, DUMNEALUI NE ESTE SFETNIC, NE ÎNDRUMĂ".


 9. Grigore Vieru - poet. "NE-A FOST CONTEMPORAN, NE ESTE STRĂMOŞ..."


 10. Gheorghe Botezatu - profesor universitar, doctor habilitat în medicină, şef al catedrei medicină legală. USMF ""Nicolae Testemiţanu". "UNELE CRÂMPEIE DIN VIAŢA SAVANTULUI N.TESTEMIŢANU".


 11. Petru Soltan - academician al AŞ al RM. "O COLABORARE ŞI O PRIETENIE DE NEUITAT".


 12. Viorel Ţurcanu - profesor la Academia de Studii Economice din Moldova(ASEM). "STIMA ŞI ADMIRAŢIA MEA FAŢĂ DE DUMNEALUI AU FOST TOTDEAUNA NEMĂRGINITE".


 13. Gheorghe Ghidirim - academician al AŞ RM, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, eminent al ocrotirii sănătăţii, Om emerit al RM, şef de catedră patologie chirurgicală. USMF "Nicolae Testemiţanu". "SUNT ŞI EU UNUL DINTRE DATORNICII DOMNIEI SALE".


 14. Gheorghe Paladi - academician al AŞ RM, preşedinte al Consiliului de experţi a MS RM, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, şef de catedră obstetrică şi ginecologie nr.l, USMF "Nicolae Testemiţanu". "ATÂT DE SIMPLU, ATÂT DE MARE ..."


 15. Natalia Gheorghiu - membru corespondent al Academiei de ştiinţe medicale ruse, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, consultant ştiinţific la catedra chirurgie, reanimatiologie şi anesteziologie pediatrică USMF "Nicolae Testemiţanu". "CU SIMŢUL DATORIEI ÎMPLINITE".


 16. Nicolae Corlăteanu - academician al AŞ RM, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat al RM. "MEDICUL TESTEMIŢANU ÎN VIZIUNEA UNUI NEMEDIC".


 17. Sergiu Rădăuţan - academician al AŞ R. Moldova, doctor habilitat în Tehnică, Laureat al Premiului de Stat al RM, Om emerit al RM, director al Centrului de Materiale Semiconductoare al Institutului de Fizică Aplicată al AŞ RM, şef de laborator al CMS al IFA al AŞ RM. "PROMETEU AL NEAMULUI".


 18. Ştefan Zarea - Doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, SUA. "NICOLAE TESTEMIŢANU - CUGETĂTOR ŞI FILOSOF".


 19. Anton Spânu - doctor habilitat în medicină, profesor universitar, directorul clinicii nr.2, catedra chirurgie nr.1 "Nicolae Anestiadi" a USMF "Nicolae Testemiţanu". "A ARS CA UN ASTRU PE BOLTA MEDICINII".


 20. Pavel Bâtcă - doctor habilitat în medicină, profesor universitar, consultant la catedra chirurgie nr. 2 a USMF "Nicolae Testemiţanu". "AM RĂMAS TOTDEAUNA ÎNCÂNTAT DE CUMSECĂDENIA ACESTUI OM".


 21. Vasile Cepoi - doctor habilitat în medicină, profesor universitar. "PRIN MUNCĂ ŞI TALENT ŞI-A FĂCUT MONUMENT".


 22. Teodor Cepoi - doctor în medicină, conferenţiar la catedra Medicina Internă nr. 4 a USMF „Nicolae Testemiţanu”. "PENTRU MINE VOCEA ŞI FAPTELE SALE AU RĂMAS SĂ DĂINUIE ÎN ETERNITATE". ()


 23. Alexandru Nacu - doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician de onoare al AŞ a RM, consultant ştiinţific la catedra Psihiatrie şi Narcologie a USMF „ Nicolae Testemiţanu”. "AMINTIRI DRAGI DESPRE UN OM SCUMP INIMII MELE".


 24. Ion Dediu - doctor habilitat în biologie, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe al Moldovei, director onorific al Institutului Naţional de Ecologie al RM. "AŞA OAMENI ASTĂZI NU MAI SUNT..."


 25. Constantin Andriuţă - seful catedrei Boli Infecţioase Tropicale şi Parazitologie Medicală a USMF "Nicolae Testemiţanu", doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Om Emerit din Republica Moldova. "UN TITAN AL MEDICINII AUTOHTONE".


 26. Vladimir Hotineanu - doctor habilitat în medicină, profesor universitar, prorector în probleme de medicină clinică şi pregătire postuniversitară. "AŞI FI NESPUS DE BUCUROS, DACĂ IA-ŞI PUTEA TRIMITE UN E-MAIL ÎN ETERNITATE".


 27. Liuba Galescu - medic oftalmolog la spitalul raional din Drochia. "ACEL BUCHET DE VIRTUŢI L-A FĂCUT IUBIT DE SEMENII ŞI URMAŞII SĂI".


 28. Dumitru Noroc - directorul IMSP spitalului clinic municipal nr.4 din Chişinău, doctor în medicină, conferenţiar universitar. "MĂ MÂNDRESC CĂ FAC PARTE DIN DISCIPOLII SĂI!"


 29. Constantin Ţîbîrnă, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, Om emerit al RM, Laureat al Premiului de Stat, şef de catedră boli chirurgicale nr.3. USMF "Nicolae Testemiţanu". "NICOLAE TESTEMIŢANU - OM POLITIC CU DAR DE LA DUMNEZEU".


 30. Constantin Ţâbârnă, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru de onoare a AŞ a RM, şeful clinicii de Chirurgie a Spitalului Municipal "Sfânta Treime". "OM CU LITERĂ MARE".