Congresul al III-lea al specialiştilor din domeniul sănătăţii publice şi management
La 12 octombrie 2007 în incinta USMF “Nicolae Testemiţanu” va avea loc Congresul al III-lea a specialiştilor din domeniul sănătăţii publice şi management sanitar, consacrat aniversării 80-a de la naşterea Nicolae Testemiţanu cu participarea reprezentanţilor comunităţii medicale din Moldova şi oaspeţi de peste hotare. Către începutul congresului vor fi publicate tezele Congresului III. Sunt invitaţi la congres toţi doritorii din acest domeniu şi care pot să-şi transmită lucrările sale pe e-mail: c_etco@public_health.md dlui profesor Constantin Eţco.
 
înapoi