Grupul de Laureaţi al Premiului de stat al RM împreună cu conducătorul - profesorul universitar N.Testemiţanu