AM TINS MEREU SĂ MĂ APROPII DE ACEST SIMBOL AL NEAMULUI ŞI AL INIMII MELE
Vitalie Eşanu, director al întreprinderii tehnico-ştiinţifice „ Informbusiness” din Chişinău

     „Un sacrificiu autentic presupune întrunirea unei duble valori şi a unui dublu conţinut calitativ: al cauzei şi al sacrificatorului.” (Thomas Mann)
     „ ... Aaceastă figură a constituit un simbol al cărturăriei şi profesionalismului, al omului curajos şi al luptătorului pentru adevăr şi dreptate. Dumnealui a adunat în sine tot ce a avut mai de preţ în comportament şi cuget întregul neam ochialbean. Când m-am născut, deja era rector, când învăţam la şcoală, era ministru: în imaginaţia mea aşa şi a rămas – cel mai vestit, mai cu pondere om din sat, cel mai sus-pus în inima şi credinţa de bine a rubedeniilor noastre. Destinul a vrut ca bunelul meu, Gheorghe Ababii, tata mamei mele, şi mama marelui Nicolae Testemiţanu, mătuşa Axenia, să fie fraţi. Îi vin, deci, nepot de la vară dreaptă, cum se spune pe la noi. Pentru sufletul meu, momentul acesta a fost determinant: mă mândream cu dumnealui, doream şi doresc să îndreptăţesc ceea ce mi-a dat natura şi bunul Dumnezeu cu atâta mărinimie – acest simbol, acest viu reper întru săvârşirea faptelor nobile şi înălţătoare. În aceiaşi măsură toată familia noastră, ba chiar întregul sat l-au venerat. Devenise din timpul vieţii om-legendă, avea ceva ce îl deosebea de alţii, mi-i greu să explic ce anume...”