NICOLAE TESTEMIŢANU,
laureat al Premiului de Stat al Republicii
Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii, doctor
habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar
Curriculum vitae

1927, 1 august - S-a născut în comuna Ochiul-Alb, judeţul Bălţi
1934, septembrie
1946, iunie
- Îşi face studiile în: şcoala primară din Ochiul-Alb, gimnaziul din Baraboi, Liceul „Ion Creangă” din Bălţi, şcoala medie nr.1 din Bălţi
1946, septembrie
1951, iulie
- Şi-a făcut studiile la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău
1950, mai - A fost primit în rândurile PCUS
1951-1952 - Membru al CC al ULCT din Moldova
1951, iulie
1951, septembrie
- Medic-ordinator al secţiei chirurgie a Spitalului raional central Râşcani
1951, octombrie
1954, octombrie
- Ordinator clinic la catedra Chirurgie generală a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău
1953, mai
1953, august
- Şef al secţiei medico-sanitare a Ministerului afacerilor interne al RSSM
1955, iunie
1958, ianuarie
- Medic-şef al Spitalului Clinic Republican
1954, noiembrie
1961, mai
- Asistent al catedrei Chirurgie generală a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău
1955-1963 - Deputat al Consiliului orăşenesc de deputaţi ai oamenilor muncii din Chişinău.
1957-1963 - Membru al comitetului orăşenesc de partid.
1957, noiembrie
1959, mai
- Fondatorul şi primul redactor responsabil al revistei „Ocrotirea sănătăţii” a MOS al RSSM
1959, martie
1963, mai
- Rector al Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. Preşedinte al Consiliului ştiinţific al Institutului
1959, aprilie - Prin decizia Comisiei superioare de atestare este confirmat în grad de doctor în medicină în baza susţinerii tezei la 07.06.1958 în faţa Consiliului ştiinţific al Institutului de Stat de Medicină din Chişinău.
1960, martie - A fost confirmat în funcţia de conferenţiar la catedra Chirurgie generală
1961, mai
1963, aprilie
- Conferenţiar la catedra Traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie.
1963-1968 - Ministru al ocrotirii sănătăţii RSSM.
1963-1971 - Membru al c.c al p.c. al Moldovei şi deputat al Sovietului Suprem al RSSM
1963, mai
1968, mai
- Membru al CC al Societăţii „Crucea Roşie” din RSSM.
1963-1968 - Membru al Comitetului executiv al Societăţii „Crucea Roşie” şi „Semiluna Roşie” din URSS.
1964, octombrie - Este decorat cu medalia comemorativă „40 de ani de la formarea RSSM şi fondarea Partidului comunist al Moldovei”.
1965-1968 - Şef al catedrei Traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău.
1965, mai
1973, noiembrie
- Membru al Consiliului de conducere al Societăţii unionale a traumatologilor şi ortopezilor.
1966, decembrie - Este decorat cu ordinul „Drapelul Roşu de Muncă”
1967, noiembrie - Pentru merite în muncă şi activitate obştească deosebită este decorat cu medalia „În memoria a 50 de ani ai puterii Sovietice în URSS”.
1968, septembrie
1971, februarie
- Postdoctorand al Institutului de Stat de Medicină din Chişinău.
1971, februarie - Confirmat în funcţia de conferenţiar la catedra Medicină socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău
1971, noiembrie - Prin decizia Comisiei Superioare de Atestare este confirmat în grad de doctor habilitat în medicină
1971, decembrie - Profesor universitar la catedra Medicină socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii a ISMC.
1973, noiembrie
1986, septembrie
- Şef al catedrei Medicină socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău.
1973, decembrie
1980, ianuarie
- Vicepreşedinte al secţiei specialiştilor în domeniul medicinei sociale şi organizatorilor ocrotirii sănătăţii a Societăţii ştiinţifice moldoveneşti a igieniştilor. Vicepreşedinte al Comisiilor republicane şi instituţionale de problemă în domeniul „Medicină socială, organizarea şi dirijarea ocrotirii sănătăţii”.
1973, decembrie - Membru al Colegiului de redacţie al revistei „Ocrotirea sănătăţii”.
1974, ianuarie
1986, septembrie
- Preşedinte al Comisiei de colaborare a ISMC cu organele şi instituţiile ocrotirii sănătăţii ale RSSM
1974, ianuarie
1986, septembrie
- Preşedinte al Comisiei de atestare, specialitatea „Medicină socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii” a MOS al RSSM.
1978, ianuarie
1986, septembrie
- Membru al Comitetului republican al AŞ a RSSM „Omul şi biosfera”.
1980 - Este ales membru de onoare al satului natal Ochiul-Alb.
1980, ianuarie
1986, septembrie
- Specialist principal extern al Ministerului Ocrotirii Sănătăţii al RSSM pentru planificarea, economia şi dirijarea ocrotirii sănătăţii.
1980, ianuarie
1982, septembrie
- Preşedinte al secţiei specialiştilor în domeniul medicinei sociale şi organizatorilor ocrotirii sănătăţii a Societăţii ştiinţifice moldoveneşti a igieniştilor. Preşedinte al Comisiilor republicane şi instituţionale de problemă în domeniul „Medicină socială, organizarea şi dirijarea ocrotirii sănătăţii”.
1980, ianuarie
1986, septembrie
- Membru al Colegiului de redacţie al revistei „Ocrotirea sănătăţii”.
1980, ianuarie
1986, septembrie
- Membru al Colegiului de redacţie al revistei „Felcerul şi moaşa”.
1982, ianuarie
1986, septembrie
- Preşedinte al Consiliului ştiinţific de redacţie al ISMC.
1982, ianuarie
1986, septembrie
- Preşedinte al secţiei „Economia ocrotirii sănătăţii” a Societăţii ştiinţifice a economiştilor din RSSM.
1982, septembrie
1986, septembrie
- Fondatorul şi primul preşedinte al Societăţii ştiinţifice republicane a specialiştilor în domeniul medicinei sociale şi a organizatorilor ocrotirii sănătăţii din RSSM.
1982, septembrie
1986, septembrie
- Membru al Consiliului de conducere al specialiştilor în domeniul medicinei sociale şi organizatorilor ocrotirii sănătăţii al Societăţii ştiinţifice unionale a specialiştilor în domeniul medicinei sociale, epidemiologilor şi medicilor-sanitari.
1982, octombrie
1986, septembrie
- Preşedinte al Societăţii de prietenie sovieto-cehoslovacă.
1983, octombrie - I se conferă titlul de onoare „Laureat al Premiului de Stat al RSSM în domeniul ştiinţei şi tehnicii”
1983, ianuarie - Membru al Comisiei unionale în „Medicină socială, organizarea şi dirijarea ocrotirii sănătăţii pe lângă Prezidiul ASM a URSS”.
1986, ianuarie-
septembrie
- Membru al Colegiului de redacţie al revistei „Sovetscoe Zdravohranenie” din URSS.
1986, 20 septembrie - A decedat subit în oraşul Chişinău în urma unui atac de cord.