UNELE CRÂMPEIE DIN VIAŢA SAVANTULUI N.TESTEMIŢANU
Gheorghe Botezatu, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, şef al catedrei medicină legală. USMF "Nicolae Testemiţanu"

     "Omul mic şi pe munte e mic; Titanul e remarcabil şi-n groapă."
    M. Lomonosov

     Sunt printre primii, care l-am cunoscut pe Nicolae Testemiţanu. La câte s-au spus despre personalitatea lui, profit aici de plăcuta ocazie să-mi expun câteva consideraţiuni asupra fenomenului puternic şi original Testemiţanu.
    S-a născut într-un sat frumos din nordul Moldovei, Ochiul-Alb, ca o stea ce avea să strălucească scurt, dar fulminant pe cerul neamului nostru. A crescut ca toţi copiii din familii de ţărani gospodari şi bogaţi la suflet. Înfruntând furtuni şi vânturi năprasnice a crescut ca un brad înalt, voinic şi frumos. Om de bună credinţă, savant igienist, organizator al ocrotirii sănătăţii, chirurg, traumatolog, autor a 120 de lucrări ştiinţifice în domeniile chirurgiei, organizării ocrotirii sănătăţii, igienei, doctor în medicină, profesor.
    Talentul lui Testemiţanu ca organizator s-a desfăşurat şi s-a manifestat mai mult în posturile de medic-şef al spitalului clinic republican, rector al Institutului de medicină, ministru al ocrotirii sănătăţii şi, concomitent şef al catedrei de traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie a Institutului de Medicină din Chişinău.
    Oricâte rezerve am avea, vorbind despre acest om talentat, oricâte calităţi i-am elogia, cea mai preţioasă rămâne totuşi originalitatea. Trebuie să spun că ceea ce te captivează în Testemiţanu este tocmai această originalitate - detectarea în societate şi în natură a acelor aspecte, pe care noi încă nu le-am putut descoperi, apoi dragostea lui faţă de Patrie, de neam, de soarta oamenilor. Aş greşi şi dacă la cele spuse nu aş adăuga şi modestia sa în viaţa de toate zilele, cunoaşterea nevoilor oamenilor. Şi mai e ceva. Omul acesta cinstit, simplu şi bun la suflet ca pâinea cea caldă era ireconciliabil cu laşii şi făţarnicii. Şi poate că printre principalele trăsături ale talentului lui Testemiţanu este aceea, că niciodată nu şi-a schimbat buna credinţă pe "treizeci de arginţi".
    Nicolae Testemiţanu s-a stins din viaţă în mijlocul colegilor de grupă. Amintirea despre acest om mare va rămâne în sufletele tuturor celora, care l-am cunoscut, şi chiar în ale generaţilor, care au auzit numai de acest nume.
    "Apa trece, pietrele rămân", spune o veche zicală. Generaţiile de medici se vor rândui una după alta, dar memoria despre această figură, despre zbuciumul său deşteptător de raţiune, sper să rămână un bun al tuturor generaţiilor.