Silvestru, născut în anul 1817 în satul Mihăileni, judeţul Bălţi, este feciorul lui Procopie Testemiţanu, care cu soţia Maria a avut mai mulţi copii: trei băieţi şi trei fete: Vasile, Parascovia, Sofia - 1823 (gemeni), Simion – 1829, Ana – 1832.
    Nicolae s-a născut în anul 1848 în familia lui Silvestru Testemiţanu.
    Se ştie, că în familia lui Silvestru Testemiţanu în 1850, la acea dată, când s-a efectuat recensământul în Basarabia, el avea 33 de ani, iar în familia lor crescându-le trei fete şi un băiat – Nicolae, de doi anişori. Acest primul Nicolae din spiţa Testemiţanu, era bunelul lui Andrei şi străbunelul lui Nicolae Testemiţanu.