Silvestru, născut în anul 1817 în satul Mihăileni, judeţul Bălţi, este feciorul lui Procopie Testemiţanu cu soţia Maria, cu care a avut mai mulţi copii: trei băieţi şi trei fete: Vasile, Parascovia, Sofia - 1823 (gemeni), Simion – 1829, Ana – 1832.
    Silvestru Testemiţanu avea în 1850, la acea dată, când s-a efectuat recensământul în Basarabia, 33 de ani, iar în familie crescându-i trei fete şi un băiat – Nicolae, de doi anişori.