La recensământul din 1850 pe testemiţeni îi găsim doar la Mihăileni. Străbunicul lui Andrei Testemiţanu, Procopie a avut cu soţia Maria mai mulţi copii: trei băieţi şi trei fete: Silvestru -1817, Vasile, Parascovia, Sofia -1823 (gemeni), Simion – 1829, Ana – 1832. Feciorul Silvestru Testemiţanu avea la acea dată, în 1850, 33 de ani, în familie crescându-i trei fete şi un băiat – Nicolae, de doi anişori.
    Deci, primul Nicolae Testemiţanu s-a născut mai înainte cu aproape 80 de ani decât cel de al doilea, actualului Nicolae Testemiţanu. Însă strănepotul celui dintâi Nicolae s-a născut de-acum la Ochiul Alb, sat vecin.