Acest site este dedicat marelui om Nicolae Testemiţanu (1927 - 1986). Un mare om de ştiinţă, politician, cetăţean şi patriot. Meritul Domniei Sale in plan ştiinţific, politic si social pentru Republica Moldova şi pentru cetăţenii dintre Nistru si Prut este deosebit.
     A trăit energic, fructuos si cinstit, responsabil. Are Domnia Sa o Biografie interesantă şi zbuciumată, pe care puteţi să o cunoaşteţi. La fel Domnia Sa a avut o activitate foarte vastă şi fructuoasă, atât în domeniu ştiinţific, pedagogic, cât şi în domeniul administrativ şi social. Viaţa şi activitatea Nicolae Testemiţanu este ilustrată cu o galerie de fotografii din diverse perioade. Puteţi face cunoştinţă cu lista bibliografică de cărţi, monografii şi articole publicate de dl Nicolae Testemiţanu, precum şi cu lista de teze de doctorat, susţinute de discipolii Domniei Sale.
     Spre regret, domnul Nicolae Testemiţanu a fost înţeles si remarcat numai după moartea sa. În memoria lui au fost lansate medalii, străzi si edificii. Vă puteţi familiariza cu amintirile şi memoriile, publicate în cărţi şi reviste dedicate personalităţii Domniei Sale.
     Pe acest site ve-ţi putea afla noutăţi relevante personalităţii lui Nicolae Testemiţanu. O noutate recentă este că se creează fondul lui “N. Testemiţanu”, iniţiator fiind sora Domniei Sale Nadejda Olaru (Testemiţanu) cu intenţia de a face lucruri bune, care şi mai departe ar duce numele acestui om ilustru.
  Cu stimă şi respect faţă de Dumneavoastră, stimate cititor,
din partea celor ce au creat acest site,
Vitalie Eşanu.